Κώστας Τσιμάρας: Νέος Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3550284191709560&id=1277077235696945&__xts__%5B0%5D=68.ARAaHBcQ4sEucyL_bOHldell5hA7U4ctXPxdMb9Mk0bN13qpSNxzI9HQjBpV-zdU0hnkQGTzcyQavmxwWoJhdGoi6245hbV7Y9cxL3PbryvliR2jhmSW59Z-Xn5jaub9nIc0SdLCHjyEitjaOab5T5jtxEUB671IivSdjW4sKpaTHzOX-Zd-BWgirS_Svu7ejQU_jeUGJuT7O5m113B9w1d2iD9CxXMfVz_9jPi24drtpLDnhNGxwxcZXvHXuZICdPck01_zbYo1XuMM5A-OOPXVj-jIRmdho6Nhm6mzDaRHuJUhcEzi3WiQL2CBQ1uQsJmm46et4GQwnbhOTn7EgdBQ&__tn__=-R