Κούλουμα στις Άμμες για τον Παρίση-Με δύο νέους υποψηφίους στο πλάι του (Φραγκισκάτο & Τρωιάννο) (pics)

Μαζί με τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Παρίση και με δυο νέους υποψήφιους Δ.Σ τον γιατρό κ Φργκισκάτο Ηλία και τον κ Τρωιάνο γιορτάζουμε τα κούλουμα που διοργάνωσε ο σύλλογος Αγία Πελαγία στις άμες.

Από το fb του Αντιδημάρχου Λειβαθούς Ηλία Κουρκουμέλη