Κυνηγετικός Σύλλογος Αργοστολίου: Αρκετά καλή η συμμετοχή των μελών στη Γενική Συνέλευση (pics)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3977628588944994&id=879978965376654&__xts__%5B0%5D=68.ARDGTVw2tppJz0CZtC_gfb2sucAYT-F8HJugnjx-J2m4bqUUJ_10CkPfkVJQG9VcfS_ldkRISLSJPVatKhTuNxcYTRSVWl6dNWJ3jrKMOucTW8rPHV2NbjTuVWZ32mjOlfSD-wa8UV0f1GrZrv0vWpywmx8xLayFqwPPchymDRGTPtbtRzOSwm1covKi3aA_8r4PBAmsm84SSMVelGYFyIdX4MTbuVfGM7VTLsqVUN7g1r0xYhnC2-GhLiT8Im44BObccO-lrgSQuvTi4Uxt2goc9L6yeJ95kFLZSAdZuuBUIXmeSPZ8i0V7LUxc_NdCUIsghO-TuzTDtyzfqSokdxYxaA&__tn__=-R