Λιμενικό Ταμείο: 38.000 ευρώ για την καθαριότητα των λιμανιών μας (αποφάσεις)

Για το λιμάνι Σάμης

Για το λιμάνι Αργοστολίου

Για το λιμάνι Ληξουρίου

Για το λιμάνι Φισκάρδου

Για το λιμάνι Πόρου