Λιμενικό Ταμείο: Έτσι θα γίνουν οι εργασίες καθαριότητας στο λιμάνι και στις λιμενικές εγκαταστάσεις στο Αργοστόλι (απόφαση)