ΣΉΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΊ ΕΊΧΑ ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. ΌΠΩΣ ΕΠΊΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΈΟΑΦΙΧΘΗ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΣΙΟΥΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ. ΕΎΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΎΟ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΣΤΑ ΝΈΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΉΚΟΝΤΑ!!!!!!!

Από το fb του Αλέξανδρου Μοσχονά