Ληξούρι: Αίτηση στο Δήμο από την κοινότητα Ριφίου για την “Πηγή” (έγγραφο)

Εκτός από τις προηγούμενες προσπάθειες, που έχουν γίνει από το πρόεδρο και την κοινότητα, για εξεύρεση λύσης στο θέμα
” πηγή “( πηγάδι- δεξαμενή), κατατέθηκε σήμερα η παρακάτω αίτηση στο Δήμο Ληξουρίου, προκειμένου να δοθεί απάντηση από τους αρμόδιους φορείς. Εφόσον δεν επιτρέπουν στην Κοινότητα να βρει συμβιβαστική λύση, με σκοπό την αγαπημένη συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων και την από κοινού ανάπλαση και αναβάθμιση του χώρου, ας αναλάβουν οι αρμόδιες αρχές να μας δηλώσουν εγγράφως τα αυτονόητα.
Συγχωριανοί έχω ασχοληθεί πολύ με το θέμα, έχω ψάξει όλα τα χαρτιά, έχω ενημερωθεί από δημόσιους φορείς και νομικούς, έχουν γίνει συμβούλια στο χωριό με τους μόνιμους κατοίκους, και έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η μόνη ανώδυνη και συμφέρουσα λύση για την αξιοποίηση του χώρου και τη συμφιλίωση των κοινοτήτων, είναι η από κοινού διαχείριση της , χωρίς τη σημαία της ιδιοκτησίας. Δεν αφαιρείται καμία προγενέστερη ενέργεια, αλλά προσπαθούμε να λειτουργούμε με πραγματικά δεδομένα, χωρίς συναισθηματισμούς, για να αποφύγουμε τα χειρότερα.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=259018028820837&id=118406666215308