Ληξούρι: Δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου

Ληξούρι:  13-12-2019

Αριθ. Πρωτ: 1924

                    ΠΡΟΣ:

       Τακτικά μέλη του Δημοτικού    

       Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου  

       Δήμαρχο Ληξουρίου

       κ. Γεώργιο Κατσιβέλη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 12η τακτική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γερασίμου και Αθηνάς Τζουγανάτου  (1ος όροφος),   οδός Παπά Χαρ. Γραικούση,  την 17η   Δεκεμβρίου 2019   ημέρα  Τρίτη και  ώρα  17:00   προκειμένου να συζητηθεί  τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.   Έγκριση τροποποίησης  σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων βοηθητικού γηπέδου Αγ. Αντωνίου Ληξουρίου» μεταξύ των συμβαλλομένων, Π.Ι.Ν  Π.Ε. Κεφαλληνίας Ιθάκης – Δήμου Ληξουρίου – Παλληξουριακού Α.Ο.

Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος

2.   Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (συμπληρωματική κατανομή από τους Κ.Α.Π. έτους 2019)

Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος

3.   Αποδοχή εσόδων από Τ.Α.Π. και τέλος διαφήμισης έτους 2019

Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος

4.    Αποδοχή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος

5.   Αποδοχή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος

6.   Αποδοχή συμπληρωματικού ποσού από Υπουργείο Εσωτερικών (ΚΑΠ έτους 2019) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ)

Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΚΑΜΙΝΑΡΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Βουλευτή Κεφ/νιάς κ. Παναγή Καππάτο
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφ/νιάς Σταύρο Τραυλό
 3. Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Σωτήριο Κουρή
 4. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε Κεφ/νιάς
 5. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και Προέδρους

Κοινοτήτων Δήμου Ληξουρίου.

 1. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ:

 1. Ιστοσελίδα Δήμου
 2. Πίνακα ΑνακοινώσεωνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Ανθρ.Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας & Τ.Π.Ε.

Πληροφορίες : Πρόεδρος Δ.Σ

Ταχ. Δ/νση : οδός Παπά Χαρ. Γραικούση

Αίθουσα Γερ. & Αθηνάς Τζουγανάτου

(1ος όροφος) ,

Ληξούρι 28200

ΤΗΛ: 2671094288

                    Ληξούρι:  13-12-2019

Αριθ. Πρωτ: 1925

                    ΠΡΟΣ:

       Τακτικά μέλη του Δημοτικού    

       Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου  

       Δήμαρχο Ληξουρίου

       κ. Γεώργιο Κατσιβέλη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 13η τακτική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γερασίμου και Αθηνάς Τζουγανάτου  (1ος όροφος),   οδός Παπά Χαρ. Γραικούση,  την 18η   Δεκεμβρίου 2019   ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  17:00   προκειμένου να συζητηθεί  τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.   Έγκριση 1ης αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2019 (από 1-9-2019 έως 31-12-2019)

Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος

2.   Έγκριση τροποποίησης της συστατικής πράξης που επέρχεται από τη μετατροπή του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ σε Σύνδεσμο των τριών συνιστώμενων Δήμων και καθορισμός ετήσιας εισφοράς του Δήμου Ληξουρίου ως μέλους σε αυτόν.

Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος

3.   Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ληξουρίου και Δήμου Ιθάκης για την αλληλοϋποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών τους.

Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος

4.    Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης ΑΠΟΠΛΟΥΣ».

Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος

5.   Αποδοχή προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» βάσει του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018.

Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος

6.   Έγκριση ανανέωσης Προγραμματικής Σύμβασης με ΟΑΕΔ στον Δήμο Ληξουρίου για το έτος 2020 (1-1-2010 έως 31-12-2020).

Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος

7.   Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας – καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 36 Ν. 3584/2007).

Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΚΑΜΙΝΑΡΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Βουλευτή Κεφ/νιάς κ. Παναγή Καππάτο
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφ/νιάς Σταύρο Τραυλό
 3. Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Σωτήριο Κουρή
 4. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε Κεφ/νιάς
 5. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και Προέδρους

Κοινοτήτων Δήμου Ληξουρίου.

 1. Τοπικά Μ.Μ.Ε.