Ληξούρι: Με τον Αραβαντινό ο Διονύσης Πρεντανος

“Δεν είναι τα πιο δυνατά είδη που επιβιώνουν ή τα πιο έξυπνα , αλλά αυτά που ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές”. Δαρβίνος.

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον η ύπαρξη ομάδας με δημοκρατικό και συνεργατικό τρόπο λειτουργίας αποτελεί εγγύηση επιτυχίας. Μια ομάδα, που ο ηγέτης δεν θα έχει το αλάθητο αλλά θα δημιουργεί το κλίμα ώστε όλες οι απόψεις να εκφράζονται και να αξιολογούνται με μοναδικό κριτήριο την πρόοδο και ευημερία της κοινωνίας. Μια ομάδα, που το εμείς θα υπερτερεί του εγώ. Μια τέτοια ομάδα, είναι και αυτή του συνδυασμού ΛΗΞΟΥΡΙ – ΠΑΛΙΚΗ- ΔΡΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ με υποψήφιο δήμαρχο τον Διονύση Αραβαντινό όπου έχω την τιμή να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς δημοτικές εκλογές.

Με εκτίμηση

Διονύσιος Πρεντάνος.