Πρώτη λαϊκή συνέλευση στο χωριό μας η συμμετοχή αρκετά μεγάλη η συζήτηση στα θέματα που έβαλε ο πρόεδρος ήταν ουσιαστική . Όπως καί οι προτάσεις πού έγιναν για την επίλυση καθημερινων προβλήματων τών κατοίκων. Προτάσεις για την αναβάθμιση τού κέντρου του χωριού μας . Επίσης προέτρεψαν τον πρόεδρο να ασχοληθεί περισσότερο με τη παραλία μας που θα φέρει ανάπτυξη σέ όλη την περιοχή τής παλικης. Ευρεία υποστήριξη είχαν οι πρότασεις του προέδρου για αποπεράτωση της πλατείας παιδική χαρά διαπλάτυνση της στροφής στα λίατα. Βελτιώσεις στους αγροτικούς δρόμους που οδηγούν στις κτηνοτροφικές μονάδες. Ειδικότερα στο δρόμο του Τσέρια. Διπλά στο πρόεδρο και οι δύο σύλλογοι υποστηριζοντας της επιλογές του, δηλώνουν ότι θα εργαστούν μαζί για να γίνουν αυτά που η λαϊκή συνέλευση αποφάσισε. Ευχαριστούμε τη Μαρούλη Γεωργία για τα πρακτικά που κρατούσε

Από το fb του

Μπάμπης Ρηγατος