Ληξούρι: Συγκροτήθηκε Επιτροπή για τις δημοπρασίες εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου (ονόματα-απόφαση)