Ληξούρι: Ζητούν έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την πυροπροστασία

Αίτηση

Των Δημοτικών Συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης Δαμουλιάνου Θεόδωρου,Καπάτου Βασίλειου Μαντζουράτου Δημητρίου,Συνοδινού-Βαλλιάνου Ευάγγελου, Φαρακλού Ευάγγελου

Προς:  την κ. πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου                                     κ. Αδαμαντία Καμινάρη

Κοιν:       κ. Δήμαρχο Ληξουρίου

κ. Κατσιβέλη Γεώργιο

Κυρία Πρόεδρε,

Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του επερχόμενου Δ. Συμβουλίου  το θέμα, « της αντιπυρικής ασφάλειας και των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να ληφθούν ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου στον Δήμο μας»

Σας επισυνάπτουμε την σχετική εισήγηση και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ληξούρι 20/05/2020                                      

Οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι  της Λαϊκής Συσπείρωσης

Θ.  Δαμουλιάνος, Β. Καπάτος, Δ.Μαντζουράτος,

Ε. Συνοδινός-Βαλλιάνος , Ε. Φαρακλός

Εισήγηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για  την πυροπροστασία

 

HΓενικότερη πολιτική που εφαρμόζεται από τη σημερινή κυβέρνηση όσο και από τις προηγούμενες στην πυρασφάλεια και δασοπροστασία, εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για το λαό, αφού υπηρετεί τον στρατηγικό σχεδιασμό αποδόμησης της πυροπροστασίας γενικότερα, προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων.

Ήδη από το 1998 οι κυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, και ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ,συμπληρώνοντας η μια την άλλη, προχωρούν σε μειώσεις δαπανών και μεταφορά αρμοδιοτήτων πυρασφάλειας σε δήμους και ιδιώτες, με παράλληλη συρρίκνωση του κρατικού μηχανισμού και των υποδομών. Είναι ενδεικτικέςοι πιστώσεις του προϋπολογισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα που έχουν περικοπεί δραματικά (σωρευτικά από το 2010 μέχρι και σήμερα κατά 1.153.894.800 ευρώ!). Σχετικά με την Δασική Υπηρεσία,από το 1998 και μετά που έγινε ο αντιεπιστημονικός και καταστροφικός διαχωρισμός πρόληψης – καταστολής, περιορίστηκαν τραγικά οι προληπτικές παρεμβάσεις στα δασικά οικοσυστήματα.

Όπως προαναφέρθηκε βασική κατεύθυνση επίσης αυτής της πολιτικής, ήταν και είναι η μεταφορά αρμοδιοτήτων στους δήμους και τις εθελοντικές ομάδες, δηλαδή μεταφορά καθηκόντων που δεν τους αναλογούν και δεν έχουν και τα μέσα για να τα στηρίξουνγιατί οι περικοπές στην Τοπική Διοίκηση είναι τεράστιες τα τελευταία χρόνια.

Σε αυτήν την κατάσταση έρχεται να προστεθεί και η ανεπαρκής προετοιμασία από πλευράς τοπικής διοίκησης για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων που αφορά ενδεικτικά:

  • Στην έλλειψη ολοκληρωμένων σχεδίων αντιμετώπισης που να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των κινδύνων (π.χ. αντιπυρικός σχεδιασμός για τις περιπτώσεις πολλών ταυτόχρονα δασικών πυρκαγιών σε περιοχές όπως και ο Δήμος Ληξουρίου).
  • Την ανεπάρκεια υποδομών αντιμετώπισης και προστασίας του πληθυσμού, όπως είναι για παράδειγμα η έλλειψη μέσων, διαδικασιών και οδών διαφυγής και εκκένωσης σε περίπτωση μιας καταστροφής, που θα απειλεί την ασφάλεια του πληθυσμού μιας συγκεκριμένης ή και μιας ευρύτερης περιοχής.

Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούνται πολλά ερωτήματα μπροστά στην επερχόμενη αντιπυρική περίοδο αν η ΠΙΝκαι ο Δήμος Ληξουρίου έχουν πάρει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων της Παλικής.

  • Έχουν φτιάξει τις απαραίτητες και αναγκαίες αντιπυρικές ζώνες, δεξαμενές και κρουνούς υδροληψίας, έχουν προβεί σε αποψιλώσεις, διάνοιξη δασικών και αγροτικών δρόμων στην περιοχή της Παλικής;
  • Έχουν εκπονηθεί σχέδια έγκαιρης απομάκρυνσης των κατοίκων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης; Έχουν επικαιροποιηθείόσα υπήρχαν, αν υπήρχαν;
  • Έχουν γίνει ασκήσεις στην πράξη, με την παρουσία και γνώση των κατοίκων για τον τόπο συγκέντρωσής τους, τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, αλλά και την πορεία διαφυγής τους;
  • Εξασφαλίστηκε η επαρκής χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμού, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας, για την κάλυψη των ελλείψεων, καθώς και του εθνικού συστήματος Υγείας, με το απαραίτητο προσωπικό και τις υποδομές, που να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μεγάλων ατυχημάτων και καταστροφών ( πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούςκ.α) ;

 

Στις αδήριτες ανάγκες που εκφράζουν τα παραπάνω ερωτήματα, η κυβέρνηση απαντά με τον πρόσφατο Νόμο 4662/2020  που  προωθεί ακόμη περισσότερο την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση, προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων, σε όλο το φάσμα της πυρασφάλειας και της δασοπροστασίας.  Με αυτόν τον νόμο πορεύεται στη νέα αντιπυρική περίοδο, με μόλις 272.000 ευρώ (!!!),παραπάνω σε σχέση με πέρυσι στον προϋπολογισμό του ΠΣ για το 2020 για όλες τις λειτουργικές του ανάγκες.

Την ίδια ώρα που η κυβέρνησηαυξάνει  κατά 34%, (δηλαδή κατά 5.800.000 ευρώ)τις δαπάνες για την μίσθωση των ιδιωτικών εναέριων μέσων αφιερώνει μόνο το ποσό των 16.910.000ευρώ σε 326 Δήμους της Χώρας (!!!) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και αυτά από τους Κεντρικούς  Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων,δηλαδή δικούς τους πόρους πουδεν αποτελούν επιπλέον πρόσθετη χρηματοδότηση του Κράτους προς την Τοπική διοίκηση.

Και φυσικά συνεχίζεται η πανσπερμία του ήδη ελλειμματικού προσωπικού και προσωρινή πεντάμηνη ενίσχυση με 1.300 εποχικούς πυροσβέστες χωρίς καμία εμπειρία και εκπαίδευση, λίγο πριν την αντιπυρική περίοδο! Σήμερα στο κλιμάκιο του Δήμου Ληξουρίου υπηρετούν μόλις10 μόνιμοι, 6 ΠΠΥ και 8 Εποχικοί πυροσβέστες , που καλούνται να βγάλουνγια όλη την αντιπυρική περίοδο 24ωρες  βάρδιες και έκτακτα περιστατικά, ξεπερνώντας τα όρια τους.

Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση ο Δήμος Ληξουρίου διαχειρίζεται και την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο με όρους πλήρους αποδοχής των τετελεσμένων όσον αφορά την ανάληψη του κόστους της πυροπροστασίας και χωρίς κανένα αντιπυρικό σχεδιασμό που να αφορά κυρίως την πρόληψη και δευτερευόντως την καταστολή.

Τόσο η ανάληψη του κόστους του ενοικίου του πυροσβεστικού κλιμακίου στην περιοχή της Παλικής(περίπου 8.000 ευρώ Ετησίως !)από την Δημ.Αρχή, όσο και η μη διεκδίκηση κρατικών κονδυλίων για την πυροπροστασία σε συνδυασμό με την αδιαμαρτύρητη  αποδοχή των ψίχουλων της κυβερνητικής υποχρηματοδότησης,αποδεικνύουν στην πράξη, ότι κυβέρνηση – ΠΙΝ και Δ.Αρχή αφήνουν εκτεθειμένους το λαό και τους εργαζόμενους σε μεγάλους κινδύνους. Απώτερος σκοπός τους να μπουν οι απαραίτητες «πλάτες» για να πιαστούν οι στόχοιτης δημοσιονομικής πειθαρχίας και να εξοικονομηθούν οι αναγκαίοι πόροι για χρηματοδοτηθεί απλόχερα, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων.

Χαρακτηριστική της κρατικής υποχρηματοδότησης που δεν είναι σε θέση να καλύψει ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες του Δήμου Ληξουρίου,είναι η επιχορήγηση του Δήμου από το ΥΠΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας με μόλις 23 χιλ ευρώ (!!!). Με αυτό το «ιλιγγιώδες»  ποσό και με άλλες 15 χιλ ευρώ που ο Δήμος «έβαλε από την τσέπη του» (με σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του), Κυβέρνηση, ΠΙΝ και Δήμος Ληξουρίου,φιλοδοξούν να καλυφθεί η φετινή αντιπυρική Περίοδος. Είναι χαρακτηριστική επίσης και η «ενίσχυση» των εθελοντικών ομάδων Ληξουρίου με 3 χιλ ευρώ(!!!), που δεν καλύπτει ούτε το κόστος των καυσίμωντους, καθώς και η εφαρμογή των εγκυκλίων που αφορούν σε έκτακτες προσλήψεις προσωπικού ελάχιστων τετραμηνιτώνσυμβασιούχων.

Προφανώς η προαναφερόμενη υποχρηματοδότηση συμπαρασύρει αρνητικά και τον αντιπυρικό σχεδιασμό. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα οργανωμένο σχέδιο ούτε καν για τις πιο ευάλωτες περιοχές Ανωγή (κυρίως Δαμουλιανάτα – Ρίφι – Μονοπωλάτα – Παρισάτα – Καμηναράτα), Αθέρας, Κουβαλάτα, που συμβιώνουν με Δασικές και δασωμένες περιοχές και μπορεί να συμπεριφερθούν όπως το «Μάτι» στην Αττική.

Σε αυτές τις περιοχές ούτε αντιπυρικές ζώνες υπάρχουν, ούτε πλήρες σύστημα πυροσβεστικών κρουνών (δεν είναι επαρκείς και με την απαιτούμενη κάθε φορά πίεση νερού), ούτε φυσικά σχέδια απεγκλωβισμού του πληθυσμού σε περίπτωση ανάγκης.Η υπάρχουσα αγροτική οδοποιία είναι εγκαταλειμμένη ή ανύπαρκτη σε πολλές περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα για να προστατευτούν ζωές και περιουσίες.

Είναι σημαντικό επίσης τουλάχιστον κεντρικά στο νομό Κεφαλονιάς να υπάρχει και Λιμενικός Πυροσβεστικός Σταθμός που μέχρι σήμερα δεν έχει προβλεφθεί.

Η παραπάνω κατάσταση μοιάζει με βόμβα που είναι έτοιμη να εκραγεί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να απαιτήσει:

– Να ενισχυθούν οι αρμόδιες δυνάμεις πυροπροστασίας με τα αναγκαία μέσα και να εξασφαλισθούν τα απαραίτητα χρήματα για τη βελτίωση των υποδομών και των τεχνικών μέσων, με ενίσχυση και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος σε πυροσβεστικά οχήματα σε σύγχρονα πλωτά μέσα με σύγχρονο εναέριο στόλοαεροπυρόσβεσης και διάσωσης με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του κράτους, μέσω του Πυροσβεστικού Σώματος. Καμία εμπλοκή των ιδιωτών, αλλά και της Τοπικής Διοίκησης. Ενίσχυση οικονομική και των εθελοντικών ομάδων.

– Να γίνει ριζική αλλαγή και εκσυγχρονισμός του αντιπυρικού σχεδιασμού και της πυροπροστασίας στο σύνολο του Δήμου Ληξουρίου.

– Να σταθμεύουν  μόνιμα στο νομό μας και χωρίς κανένα εμπόδιο από την «Fraport» όλων των ειδών τα πτητικά μέσα (PZL,Canadair , ελικόπτερα κ.α.) και να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια για τις μόνιμες και καθημερινές περιπολίες τους.

-Να κατασκευαστούν νέοι αντιπυρικοί και αγροτικοί δρόμοι, με το κατάλληλο δίκτυο νερού (κρουνοί-δεξαμενές) σε Ανωγή- Αθέρα – Κουβαλάτα.

– Να στεγαστεί και να προστατευτεί ο στόλος των οχημάτων στο κλιμάκιο Ληξουρίου σε κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να υπάρξουν ανθρώπινες συνθήκες στέγασης και διαβίωσης του προσωπικού, με ανάληψη του κόστους από το κράτος.

– Να γίνει αύξηση του προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες, με πλήρωση των αναγκαίων οργανικών θέσεων στην Πυροσβεστική και τη Δασική Υπηρεσία.

– Να παρθούν μέτρα για το Π.Σ.επαρκής χρηματοδότηση για την κάλυψη των ελλείψεων, εκπαίδευση, μέσα προστασίας, εφαρμογή ενός σύγχρονου μισθολογίου, που θα λαμβάνει υπόψη και το σημερινό κόστος ζωής, εφαρμογή πενθήμερης βδομάδας εργασίας με πλήρη αποζημίωση των υπερωριών, των νυχτερινών, των εξαιρέσιμων κ.α.

– Τη μονιμοποίηση με σταθερές εργασιακές σχέσεις όλων των διετούς θητείας και των εποχικών πυροσβεστών και να αρθούν οι αποσπάσεις-μετακινήσεις πυροσβεστών για την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων, όπως στο αεροδρόμιο της «Fraport».

-Συγκρότηση Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης, με έμφαση στην πρόληψη και την ανάπτυξη του δασικού μας πλούτου προς όφελος του λαού.

Η ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των δασικών εκτάσεων και των δασών στη βάση των λαϊκών αναγκών και η αποτελεσματική θωράκιση της πυρασφάλειας και της γενικότερης προστασίας, προϋποθέτει διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης και παραγωγής με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία. Ωστόσο σήμερα,  διεκδικούμε όλα τα παραπάνω προκειμένου στις σημερινές συνθήκες να υπάρξει ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού και των εργαζομένων στο Δήμο μας και στην χώρα συνολικά.

 

Ληξούρι 20/05/2020                                  Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Ληξουρίου