Ολοκληρωνεται η ανάπλαση της Ριζοσπαστών!!!
Εμείς δημιουργούμε, ολοκληρώνουμε σπουδαία εργα, προχωράμε τον τόπο μπροστά…
Οι άλλοι καταγγέλουν ανώνυμα ,σκουπιδολογουν στα σκουπιδοsite, και καταβάλουν απελπιδες προσπάθειες να σταματήσουν τα έργα…
Στον βωμό της συλλογής ψήφων δεν διστάζουν να κάνουν κακό ακόμη και στο τόπο τους…
Αυτό που μας χωρίζει είναι άβυσσος…!!!
Εμεις προχωράμε…!!!

Από το fb του Αντιδημάρχου Έργων Διονύση Λυκουδη