Μάκης Ραυτόπουλος: όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά για την Έρισσο, την Πύλαρο και την Σάμη!

Φίλες και φίλοι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά για την Έρισσο , την Πύλαρο και την Σάμη!
Συνεχίζουμε δυνατά!!