Μαντζαβινατειο & νησιωτική πολιτική στην ατζέντα του Σταύρου Τραυλου

Με την Γενική Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Χ. Καλογήρου και τους υπόλοιπους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα πλαίσια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Ζάκυνθο για την νησιωτική πολιτική. Στη εν λόγω ημερίδα είχαμε ειδική συνάντηση με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Ι. Καρβέλη όπου συζητήσαμε το θέμα του Μαντζαβινατειου Νοσοκομείου.

Τραυλός Σταύρος, Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς & Ιθάκης