Η ψηφος έχει αξία για τα Ομαλά για να δούμε κάτι διαφορετικό υποψήφιος Φωτεινατος Μαρίνος Γιατί αξίζουμε κάτι περισσότερο από τα 32 χαμένα χρόνια που φτάσαμε το 2019 το Πάσχα να μην έχουμε νερό να πιούμε η επιλογή δική σας Χριστός Ανέστη

Από το fb του Φωτεινάτος Μαρίνος