Μετά τη διάσπαση, τι;

Ο τρόπος διοίκησης της Δημοτικής αρχής, από το 2011 έως και σήμερα, είναι γενικά αποδεκτό ότι οδήγησε στην ολοσχερή παραμέληση των περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων της Κεφαλονιάς. Αποτέλεσμα αυτής της διοίκησης ήταν η λαϊκή απαίτηση της διάσπασης του Δήμου, η οποία επετεύχθη τελικά, αν και τελευταία στιγμή.
Είναι αρκετό το γεγονός της διάσπασης του Δήμου ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην Κεφαλονιά; Από μόνη της δεν είναι! Η τροπολογία της σύστασης των τριών νέων δήμων της Κεφαλονιάς ήρθε πραγματικά την τελευταία στιγμή, και αφήνει πολλά θέματα να επιλυθούν κυριολεκτικά από μόνα τους.

Ένας ανοικτός διάλογος για την επόμενη ημέρα

Απέναντι σε αυτή την αδράνεια της πολιτείας, όλοι οι εμπλεκόμενοι με την αυτοδιοίκηση και στους τρεις νέους δήμους της Κεφαλονιάς, οφείλουν να μπουν σε μια παραγωγική συζήτηση, χωρίς μικροπολιτική σκοπιμότητα, επιδιώκοντας το βέλτιστο για τον τόπο μας. Γιατί μπορεί οι δήμοι να είναι τρεις, το νησί μας όμως είναι ένα και λέγεται Κεφαλονιά.
Οφείλουμε άμεσα να καταγράψουμε τις ανάγκες των νέων Δήμων σε προσωπικό, σύμφωνα με τους πρότυπους Οργανισμούς Εσωτερικών Υπηρεσιών που προβλέπονται. Παράλληλα με την προβλεπόμενη από την τροπολογία διαδικασία της δήλωσης των προτιμήσεων των υπαλλήλων, να προετοιμαστούν οι Οργανισμοί Εσωτερικών Υπηρεσιών των νέων Δήμων ώστε οι νέες δημοτικές αρχές να βρουν στελεχωμένες υπηρεσίες, χωρίς λειτουργικά προβλήματα.
Ο σημερινός Δήμος Κεφαλονιάς πρέπει, όπως όφειλε να έχει κάνει εδώ και πολλά χρόνια, να προχωρήσει άμεσα στην αναλυτική καταγραφή της περιουσίας του από ορκωτούς ελεγκτές – εκτιμητές και αμέσως μετά να κατατεθεί σε διαβούλευση πρόταση για την κατανομή της στους νέους δήμους. Η αρμόδια Επιτροπή που προβλέπει η τροπολογία της διάσπασης, πρέπει να κάνει την κατανομή, όχι βιαστικά και αυθαίρετα, αλλά βασιζόμενη σε μια κοινά αποδεκτή πρόταση.
Επίσης η πολιτεία πρέπει να φροντίσει για την επόμενη ημέρα των νέων δήμων προσφέροντας σε αυτούς εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα στηρίξουν τη λειτουργία τους κατά τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής τους, με προβλέψεις για το νέο απαιτούμενο προσωπικό και την απόκτηση εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Και γιατί να μην υπάρξει και μια διαπραγμάτευση των χρεών του Δήμου πριν την κατανομή τους στους νέους.

Το «διαδημοτικό μοντέλο διοίκησης»

Στη δεδομένη χρονική στιγμή εκείνο που είναι απαραίτητο είναι όλες οι παρατάξεις που θα λάβουν μέρος στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, όλων των Δήμων της Κεφαλονιάς, να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο διοίκησης το οποίο θα τηρηθεί απαρέγκλιτα όποιες δημοτικές αρχές και αν προκύψουν. Το πλαίσιο αυτό, το οποίο ονομάζουμε «Διαδημοτικό μοντέλο διοίκησης» έχει την εξής λογική: οι βασικές υπηρεσίες και δομές του πρώην ενιαίου Δήμου Κεφαλονιάς να συνεχίσουν να λειτουργούν ενιαία και μεταξύ των νέων Δήμων, δηλαδή «διαδημοτικά».
Σε αυτό το σκεπτικό βασίζεται και η τροπολογία της διάσπασης, η οποία προβλέπει τη συνέχιση της λειτουργίας των νομικών προσώπων του σημερινού Δήμου Κεφαλονιάς με διαδημοτικό χαρακτήρα. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε απολύτως.

Συμβούλιο των Δημάρχων

Την ίδια «διαδημοτική» λογική πρέπει να ακολουθήσουν οι διοικήσεις των τριών δήμων σε όλα τα επίπεδα. Γι’ αυτό το λόγο προτείνουμε να θεσμοθετηθεί το Συμβούλιο των Δημάρχων, ένα τριμελές όργανο στο οποίο θα συμμετέχουν οι τρεις δήμαρχοι του νησιού (Αργοστολίου, Ληξουρίου και Σάμης) και θα θέτουν τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διοίκηση των δήμων τους.

Κεντρικές Δημοτικές Υπηρεσίες

Θεωρούμε σπατάλη πόρων, οικονομικών και προσωπικού την παράλληλη λειτουργία ομοειδών υπηρεσιών εις τριπλούν μέσα στα γεωγραφικά όρια του νησιού. Η Υπηρεσία Δόμησης, οι Τεχνικές Υπηρεσίες καθώς και όσες ακόμη κριθεί σκόπιμο, προτείνουμε να συνεχίσουν να λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα, έχοντας στην αρμοδιότητά τους ολόκληρο το νησί της Κεφαλονιάς.

Ψηφιακές υπηρεσίες για όλους

Οφείλουμε επίσης, να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διατήρηση κεντρικών υπηρεσιών να μην διατηρήσει τα προβλήματα του ενιαίου Δήμου και μετά τη διάσπαση. Άλλωστε οι αποστάσεις του νησιού ήταν ένα βασικό επιχείρημα υπέρ της διάσπασης του δήμου.
Όποια προβλήματα δημιουργούνται λόγω των αποστάσεων, οφείλουμε να τα λύσουμε με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Έχουμε ήδη προτείνει την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας άμεσης επικοινωνίας μεταξύ Δήμου-δημοτών, η εισαγωγή της οποίας σε διαδημοτική χρήση στην Κεφαλονιά θα εκμηδένιζε τις αποστάσεις, θα βελτίωνε τους χρόνους απόκρισης των υπηρεσιών και θα έδινε πλήρη εποπτεία στο δημότη για το πως λειτουργεί ο Δήμος.

Τουριστική προβολή

Θα ήταν σοβαρό σφάλμα κατά την άποψή μας να υπάρχουν παράλληλες τουριστικές πολιτικές αναφορικά με την Κεφαλονιά. Το brand name πάνω στο οποίο έχουμε στήσει την προώθησή μας έως σήμερα είναι η Κεφαλονιάκαι θα κάναμε πολλά βήματα πίσω αν οι επόμενες προωθήσεις αφορούσαν το Δήμο Αργοστολίου, το Δήμο Ληξουρίου και το Δήμο Σάμης ξεχωριστά.
Προτείνουμε τη λειτουργία μιας ενιαίας τουριστικής επιτροπής για τους τρεις δήμους, με τη συμμετοχή των τριών αρμοδίων αντιδημάρχων, η οποία θα συνεχίζει να προωθεί την Κεφαλονιά ως ενιαίο προορισμό. Εξάλλου, ο επισκέπτης της Κεφαλονιάς θα πάει και στο Αργοστόλι, και στο Ληξούρι, και στη Σάμη. Επομένως κοινός είναι ο στόχος.

Ενεργειακή πολιτική

Το κρίσιμο, κατά την άποψή μας, θέμα των υδρογονανθράκων, το οποίο απασχολεί την κοινωνία της Κεφαλονιάς το τελευταίο διάστημα, πρέπει να οδηγήσει τις επόμενες δημοτικές αρχές σε ένα κοινά συμφωνημένο πρόγραμμα από όλες τις παρατάξεις, το οποίο θα περιέχει προτάσεις αλλά και δεσμεύσεις για τη σταδιακή απεξάρτηση της Κεφαλονιάς από τα ορυκτά καύσιμα και τα παράγωγα πετρελαίου.
Το θεσμικό πλαίσιο των Ενεργειακών κοινοτήτων δίνει την ευκαιρία σε φορείς της αυτοδιοίκησης να συμπράττουν προκειμένου να προβαίνουν σε επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Προτείνουμε τη σύσταση μιας ή περισσοτέρων Ενεργειακών Κοινοτήτων με τη συμμετοχή των τριών δήμων της Κεφαλονιάς οι οποίες θα επενδύσουν στις Α.Π.Ε. την ηλεκτροκίνηση και θα προωθήσουν το προσυμφωνημένο πρόγραμμα.

Τρεις δήμοι, ένα νησί

Όλα όσα προτείνουμε παραπάνω, βασίζονται στην ιδέα «τρεις δήμοι, ένα νησί». Μια ιδέα που θεωρούμε ότι πρέπει να αντικαταστήσει το ξεπερασμένο πια δόγμα του Καλλικράτη «κάθε νησί και δήμος», συνδυάζοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ενιαίας πολιτικής και της συγκροτημένης διοίκησης, με την ευελιξία και τη διατήρηση της ανεξαρτησίας των επιμέρους Δήμων.
Η ιδέα αυτή, με το διαδημοτικό μοντέλο διοίκησης που περιγράψαμε, δεν περιορίζεται μόνο σε όσα ενδεικτικά αναφέραμε, αλλά έχει γενικότερη εφαρμογή σε οποιοδήποτε τομέα ή αντικείμενο της διοίκησης των Δήμων. Είναι η ιδέα που καταθέτει η Κίνηση Πολιτών «Κεφαλονιά, νησί για όλους» στον ανοικτό διάλογο που επιδιώκουμε, προωθώντας ένα νέο ήθος πολιτικού πολιτισμού, το οποίο επιθυμούμε να υιοθετηθεί από όλες τις δημοτικές παρατάξεις και σε όλες τις πολιτικές θέσεις που θα κατατεθούν στο επόμενο διάστημα.

Για την Κίνηση Πολιτών «Κεφαλονιά, νησί για όλους»

Αλέξανδρος Παντελειός