Ερώτηση
του Ν. Αθανασάτου                                                                Προς
Δημοτικού Συμβούλου της Λαϊκής Συσπείρωσης

Τον κ. Δήμαρχο Δήμου Σάμης

Κύριε Δήμαρχε

Στα πλαίσια των διαδικασιών της ανασυγκρότησης των νέων Δήμων, εκτός των άλλων, το
θέμα της κατανομής των περιουσιακών στοιχείων του μέχρι πρόσφατα ενιαίου Δήμου
Κεφαλονιάς, αφορά άμεσα και το Δήμο Σάμης.
Μέχρι σήμερα και ενώ έχει δρομολογηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, όπως προβλέπεται
από τον ν. 4600/2019 έχει συσταθεί η αρμόδια επιτροπή και έχει ήδη συνεδριάσει.Έχει
επίσης οριστεί ορκωτός λογιστής που συντάσσει σχετική έκθεση απογραφής-αποτίμησης της
περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Κεφαλονιάς, προκειμένου να δρομολογηθεί η
κατανομή της περιουσίας του στους τρείς νεοσύστατους Δήμους Αργοστολίου, Ληξουρίου
και Σάμης που προέκυψαν μετά την διάσπασή του.
Στην επιτροπή αυτή συμμετάσχετε και εσείς σύμφωνα με την πρόβλεψη της σχετικής
νομοθετικής ρύθμισης και παρευρεθήκατε ήδη στην προαναφερθείσα πρώτη συνεδρίασή
της, παίρνοντας θέση για αυτό το κομβικό θέμα της κατανομής της περιουσίας.
Γνωρίζετε επίσης ότι σύμφωνα με την νέα πρόβλεψη των άρθρων 155 και 157 του
ν. 4600/2019, δεν απαιτήθηκε ούτε καν η έγκριση του Δημοτικού συμβουλίου του
καταργούμενου Δήμου των αποφάσεων της επιτροπής κατανομής της περιουσίας που έχουν
ληφθεί μέχρι σήμερα, ώστε να γνωρίζουμε πως ακριβώς έχει γίνει αυτή.
Επειδή είναι προφανές ότι το θέμα αυτό αφορά άμεσα και καθοριστικά το σύνολο των
δημοτών του Δήμου μας αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή επίσης αυτή η
διαδικασία είναι σε εξέλιξη και αντικειμενικά γίνεται η σχετική διαπραγμάτευση σε άγνοια
όλων μας, είναι επιτακτική ανάγκη να ενημερώσετε πάραυτα το Δ.Σ. και όλους τους
Δημότες μας σχετικά.

Στα πλαίσια αυτά ΕΡΩΤΑΣΘΕ:

– Ποιες σχετικές με τον Δήμο Σάμης αποφάσεις έχει πάρει μέχρι σήμερα η
η συγκεκριμένη επιτροπή και σε τι ακριβώς αφορούν;
-Πότε και με ποια θέματα θα συνεδριάσει ξανά;
-Προτίθεσθε να ενημερώσετε άμεσα και ολοκληρωμένα το Δ.Σ. ώστε να έχει την δική
του γνώμη και να πάρει σχετικές αποφάσεις και πότε:

Σάμη 16/09/19 Ν. Αθανασάτος
Δημοτικός Σύμβουλος
της Λαϊκής Συσπείρωσης