Σήμερα εμείς της Δημοτική Συμπολιτεία επισκεφτήκαμε την ΒΙΠΕ
Ακούσαμε και συζητήσαμε τα προβλήματα με τους εμπόρους και τους βιοτέχνες
για τα τέλη ,την επέκταση και την υφιστάμενη κατάσταση και τους διαβεβαιώσατε για την ανοδική προοπτική της περιοχής με δήμαρχο τον Θεόφιλος Μιχαλάτος

Από το fb του Βαγγέλη Ευαγγελάτου