Μονοπωλάτα: Συνεχίζονται οι εργασίες στον Άγιο Κωνσταντίνο με όσο το δυνατόν πιο γρήγορο ρυθμό (pics)

Συνεχίζονται οι εργασίες στον Άγιο Κωνσταντίνο με όσο το δυνατόν πιο γρήγορο ρυθμό. Χθες τελείωσε το ιερό και τα δοκάρια, έπεσαν τα τσιμέντα. Το επόμενο στάδιο είναι το ατσουπι και αμέσως μετά η στέγη. Οι επίτροποι καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να βρίσκονται σε εγρήγορση οι εργασίες και σύντομα να ξεκινήσει και η Αγία Παρασκευή.!!!

https://www.facebook.com/monopolatatoxoriomas/posts/2682555378654209?__xts__%5B0%5D=68.ARA9e_dyaEFn2xxh45Kr4czvpakGSYRJa85TtMU8cWD_l0knzfqQq0wm9NxYY5koQQh-sMhM8haCa8kJpEFNNKmUqrXaJj_6BvUuGJIjRbo5OBNTW517TXv5mhH9ddqJpBWkiAA4G0wTzagpFttnifsBFh1BjHZgUCBtvGdBVpuE5UKmqlrmsm1b145121qG1XYeABO2GhaVJ29CxopoSteUcUN-3X4LWORjomMpB2BjuVwV3SZ-fyyGo8fDKgAXURe6JuRdqOtgE-l7_ZNtN_be5Q-CF7I-Vg4BmuFW1Rp7V6zYcL7Y4TRc-nnf4axH_csxjFk67XF4ORIAkACRcS9o7etK&__tn__=-R