Στη Βουλή κατετέθη την 24η Ιανουαρίου το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περί Πολιτικής Προστασίας.Πρόκειται για Ν/Σ αυτοδιοικητικής σημασίας, που είχε τεθεί σε διαβούλευση στις 30.12.2019και συζητήθηκε στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ στις 22.1.2020.

Πέραν των ρυθμίσεων περί δομών και οργάνων Πολιτικής Προστασίας που συγκέντρωσαν τα “φώτα” του σχετικού διαλόγου, αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον εντοπίζεται και στα «Λοιπά Θέματα», συγκεκριμένα στην παρ.5 του αρ.54.

Με αυτήν, θεσπίζεται δυνατότητα οι Περιφέρειες, αλλά και οι Δήμοι από τα τακτικά έσοδά τους με αναλογική εφαρμογή του αρ.202 του Κώδικα Δήμων, να επιχορηγούν την Αστυνομία και την Πυροσβεστική.

Εντύπωση προκαλεί ο βαθμός στον οποίο ο νυν νομοθέτης “μιμείται”τον τέως.Η διάταξη που κατατέθηκε αποτελεί εμφανώς αντιγραφή του αρ.88 του ν.4368/2016, δηλαδή της αξέχαστης Τροπολογίας επί Υπουργίας Κουρουμπλήπου είχε εγείρει σφοδρότατες αντιδράσεις της ΚΕΔΕ, όταν η τέως Κυβέρνηση νομοθέτησε αναλογική εφαρμογή του αρ.202 του Κώδικα Δήμων για επιχορήγηση από την Αυτοδιοίκηση τότε των Δημόσιων Δομών Υγείας.

Τότε τα Νοσοκομεία, σήμερα η Αστυνομία.

Να σημειωθεί πως η νέα διάταξη (βλ. τελευταίο εδάφιο αυτής) ακολουθώντας τόσο πιστά την προηγούμενη, περιλαμβάνει και παραπομπή σε εξαίρεση των σχετικών επιχορηγήσεων των Δήμων από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μόνο που εν τω μεταξύ ο προληπτικός έλεγχος του ΕλΣυν έχει προ πολλού καταργηθεί…!

Ακολουθεί ο σχετικός Πίνακας:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κατατεθέν Νομοσχέδιο 24.1.2020

παρ.5αρ.54

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Αρ.88ν.4368/2016

« 5. Οι Περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, μετά από απόφαση του οικείου Συμβουλίου, δύνανται να επιχορηγούν τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων τους, για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών αυτών, προς διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. « 1Οι Περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, μετά από απόφαση του οικείου Συμβουλίου,δύνανται να επιχορηγούν δημόσια νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας, δημόσιες Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και νοσοκομεία που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειάς τους, για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών αυτών, προς διασφάλιση της υγείας των πολιτών.
Η ανωτέρω επιχορήγηση αφορά, ιδίως, επείγουσες συντηρήσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, προμήθεια υλικών και αναλωσίμων καθώς και προμήθεια καυσίμων. Η ανωτέρω επιχορήγηση αφορά ιδίως επείγουσες συντηρήσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, προμήθεια υγειονομικού υλικού και αναλωσίμων, προμήθεια καυσίμων κ.λπ.
Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών, εφαρμόζονταιαναλογικά ΚΑΙ οι ρυθμίσεις του αρ.202 του ν.3463/2006 (Α΄114).

 

2.Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών εφαρμόζονται αναλογικά ΚΑΙ οι ρυθμίσεις του αρ.202 του ΚΔΚν.3463/2006 (Α΄114).
Το προβλεπόμενο στην υποπαρ.Β.1του αρ.202 του ν.3463/2006 ποσοστό δύναται να αυξάνεται, με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος του οικείου Δήμου. Το προβλεπόμενο στην υποπαρ.Β΄*της παρ.1 του εν λόγω αρ.202 ποσοστό δύναται να αυξάνεται, με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών δημοσίων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του οικείου Δήμου.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.3 του αρ.88 του ν.4368/2016 (Α΄21). »(είναι η διπλανή παράγραφος ->)

 

3. Οι δαπάνες των παραπάνω παραγράφων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του αρ.275** του ν.3852/2010 (Α΄87).»

 

 

παρ.1Βαρ.202ν.3463/2006: «(…)Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 % των τακτικών εσόδων του Δήμου.(…) »

** Αρ.275ν.3852/2010 «Προληπτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου Οι δαπάνες των Δήμων, των Περιφερειών, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, (…) υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 1 έως 3 του αρ.169 του Κ.Δ.Κ.». Ο “προληπτικός έλεγχος”καταργήθηκε )

Στο Νομοσχέδιο –το πλήρες κείμενο του οποίου είναι διαθέσιμο ΕΔΩ -περιλαμβάνεται σειρά αυτοδιοικητικών διατάξεων, για κάθε μία από τις οποίες θα ακολουθήσει ειδική παρουσίαση στον AIRETO.

Πηγή: airetos.gr

Προηγούμενο άρθροΜετά τους λαγοκέφαλους αυτός ο σπάνιος αχινός! Έφτασε στην Ελλάδα από τη διώρυγα του Σουέζ [video]
Επόμενο άρθρο«Βοήθεια στο Σπίτι»: Πότε θα εκδοθεί η προκήρυξη με τις 2.909 μόνιμες θέσεις (ειδικότητες)