Νίκος Ανουσάκης: Επιστολή προς Θεόφιλο για τις οικοδομικές άδειες εκτός σχεδίου σε Κεφαλονιά & Ιθάκη

ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΨΕΥΔΗ ΦΗΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 176/2023, που αφορούσε ακύρωση οικοδομικής άδειας σε ακίνητο εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου της νήσου Πάτμου και μόνο εκεί, έχει αναπτυχθεί έντονη φημολογία μεταξύ των κατοίκων του Δήμου Αργοστολίου και της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, ότι δεν εκδίδονται άδειες πλέον από την ΥΔΟΜ Αργοστολίου (Πολεοδομία) σε εκτός σχεδίου περιοχές, αλλά και σε εντός ΖΟΕ περιοχές.

Επειδή ως πολιτικός προϊστάμενος, της ΥΔΟΜ Αργοστολίου (Πολεοδομίας), γνωρίζετε ότι,

(α) δεν έχει εκδοθεί καμία υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, -μόνο εκ του νόμου αρμόδιου- περί αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών στην εκτός σχεδίου περιοχή, αλλά και σε εντός ΖΟΕ περιοχές, τόσο πανελλαδικά, όσο και ειδικότερα στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, σε εφαρμογή της απόφασης 176/2023 της Ολ.του ΣτΕ και συνεπώς οι οικοδομικές άδειες, συνεχίζουν να εκδίδονται κανονικά.

(β) η ΥΔΟΜ Αργοστολίου (Πολεοδομία), σύμφωνα με το αρθ.11 της υπ.αριθμ.75491/Απόφ. του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ 3526Β/2.7.2022, ασκεί της αρμοδιότητές της, στο πλαίσιο της αποστολής της αποκλειστικά και μόνο, σύμφωνα με τους Νόμους, τα Διατάγματα και τις Υπουργικές Αποφάσεις. Νόμος-Διάταγμα και Υπουργική Απόφαση που να ορίζει ότι κατόπιν της απόφασης 176/2023 της Ολομέλειας του ΣτΕ, δεν εκδίδονται άδειες στην εκτός σχεδίου περιοχή και σε εντός ΖΟΕ περιοχές στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη έως και σήμερα δεν υφίσταται.

(γ)  σύμφωνα με την §5, του άρθρου 97Α του νόμου 3852/2010, ΦΕΚ 87Α / 7.6.2010, όπως αυτός τροποιήθηκε και ισχύει, οι Υ.ΔΟΜ. (Πολεοδομίες) οφείλουν να κοινοποιούν ηλεκτρονικά όλες τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν στην αρμόδια για την πολεοδομία και χωροταξία κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αν η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντοπίζει ζητήματα νομιμότητας επί των πράξεων αυτών, ενημερώνει το οικείο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), κατά τη διαδικασία των άρθρων 20 έως 26 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).

Από το συνδυασμό των παραπάνω, σήμερα κιόλας, ως πολιτικός προϊστάμενος της ΥΔΟΜ Αργοστολίου (Πολεοδομίας), πρέπει να προβείτε:

(α) σε δημόσια δήλωση διάψευσης ότι έχει επιβληθεί αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στην εκτός σχεδίου περιοχή και σε περιοχές εντός ΖΟΕ, της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.

(β) σε δημόσια δήλωση ότι η ΥΔΟΜ Αργοστολίου (Πολεοδομία), στην οποία είστε πολιτικός προϊστάμενος συνεχίζει και εκδίδει οικοδομικές άδειες, καθότι καμία υπουργική απόφαση, ή εγκύκλιος από τον μόνο αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν έχει κοινοποιηθεί στο Δήμο Αργοστολίου και στην ΥΔΟΜ Αργοστολίου, περί μη έκδοσης οικοδομικών αδειών στην εκτός σχεδίου περιοχή και σε περιοχές εντός ΖΟΕ, σε αποδοχή και εφαρμογή της απόφασης 176/2023 της Ολομέλειας του ΣτΕ.

 

Για την παράταξη «Δήμος Αργοστολίου : Παρόν και Μέλλον» – Ο επικεφαλής Νίκος Ανουσάκης