Η Αποκομιδή βαρέων και λοιπών αντικειμένων έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί σε όλα τα χωριά της περιοχής μας. Στο εξής το φορτηγό του δήμου για την χειμερινή περίοδο θα περνάει τις δύο τελευταίες εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα από όλα τα χωριά και θα μαζεύει στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές κλπ.
Σε καμία όμως περίπτωση μπάζα, κλαδιά, χορτάρια και άλλα υλικά. Παρακαλούμε τους κατοίκους τα βαρέα αντικείμενα να βγαίνουν την προηγούμενη ημέρα σε καταφανές σημεία και όχι ενωρίτερα. Απαγορεύεται αυστηρά η ανεξέλεγκτη κακοποίηση του περιβάλλοντος με μπάζα και διάφορα άλλα αντικείμενα στα αυλάκια, στους λόγγους ή οπουδήποτε αλλού. Θα γίνει αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και οι παραβάτες θα αναφέρονται στις αρχές. Συμβάλλετε όλοι να διατηρήσουμε την περιοχή μας καθαρή.

Ο Αντιδήμαρχος
Νικόλαος Κουρκουμέλης