ΝΟΔΕ Κεφαλονιάς: Σε διάσκεψη των Προέδρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-αναγκαιότητα ενίσχυσης του ρόλου των νέων στην πολιτική και κομματική λειτουργία

Συνεχίζουμε δυναμικά την επικοινωνία μας με όλη την Ελλάδα, με τη διεξαγωγή σήμερα της ψηφιακής διάσκεψης των Προέδρων ΔΗΜ.Τ.Ο. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 Σε μια διάσκεψη στη διάρκεια της οποίας αναλύθηκε εκτενώς η δράση των Οργανώσεών μας στην περιοχή, καθώς και το κυβερνητικό σχέδιο για την Περιφέρεια, οι Πρόεδροι μας με καινοτόμες ιδέες, προτάσεις και λύσεις ανέδειξαν τη δυναμική των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων και την ιδιαίτερη σημασία τους στην καθημερινή λειτουργία του κόμματος. Σημείο αναφοράς της διάσκεψης το οποίο τονίστηκε από όλους τους ομιλητές, η αναγκαιότητα ενίσχυσης του ρόλου των νέων στην πολιτική και κομματική λειτουργία, όπως και ο νέος ρόλος των Οργανώσεων, μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία.

🎯 Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη φωνή της δυναμικά ενεργητικής κομματικής μας βάσης, προάγουμε τον πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα των Οργανώσεών μας, διατηρούμε σταθερά το κόμμα μας ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας.

https://www.facebook.com/organwtiko/posts/3143415549086532