Ο Θεόφιλος κάνει πράξη ένα αίτημα δεκαετιών: Μπήκε ανάδοχος στην πράξη εφαρμογής της Πολεοδόμησης της Λάσσης (απόφαση-χάρτης)

Περισσότερα για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ
2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ηλεκτρονικής αποσφράγισης του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά»
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΣΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης περιοχής Λάσσης Αργοστολίου, η οποία γίνεται µε  την εκπόνηση της πράξης εφαρµογής, και κυρώνεται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ή σε όποιον έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα και µεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο. Η πράξη εφαρµογής περιλαµβάνει ολόκληρη την έκταση, στην οποία αναφέρεται η πολεοδοµική µελέτη.Με την πράξη εφαρμογής καθορίζονται:α) τα τυχόν τμήματα γης που αφαιρούνται από κάθε ιδιοκτησία, ως εισφορά σε γη. β) τα τυχόν τμήματα που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά.

γ) η οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα (εκπεφρασμένη σε τ.µ.).

δ) οι τυχόν απαιτούμενες τακτοποιήσεις των οικοπέδων.

ε) οι τυχόν απαιτούμενες προσκυρώσεις µη άρτιων η και µη οικοδομήσιμων οικοπέδων.

ζ) οι τυχόν απαιτούμενες προσκυρώσεις ή αποδόσεις καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων

η) οι τελικές ιδιοκτησίες ανά οικοδομικό τετράγωνο.

Με την σύνταξη και την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής περιέρχονται στον Δήμο οι κοινόχρηστοι χώροι και μπορεί ο Δήμος να προβεί στην διάνοιξη τους, με την αξιοποίηση της εισφοράς σε χρήμα. Ανάλογα μπορούν να αξιοποιηθούν οι κοινωφελείς χώροι από τους αντίστοιχους φορείς. Επίσης μπορούν οι ιδιοκτήτες να προβούν στην ανοικοδόμηση των οικοπέδων τους.

Δείτε στον κάτωθι σύνδεσμο ολόκληρο τον φάκελο δημόσιας σύμβασης της μελέτης με όλες τις λεπτομέρειες για την Πολεοδόμηση

1. ΦΔΣ_ΛΑΣΣΗΣ_26.4.23