Η Δημοτική μας παράταξη φιλοδόξει, ο νέος Δήμος Ληξουρίου να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη που θα αναβαθμίσει την ζωή των συμπολιτών μας  περιβαλλοντικά κοινωνικά και οικονομικά από τα πρώτα του βήματα.

Έχουμε σχεδιάσει και προτείνει ήδη, σειρά συγκεκριμένων και μελετημένων έργων και δράσεων  προς αυτόν τον σκοπό ( και θα συνεχίσουμε).

Σε αυτήν μας την προσπάθεια εντάσσεται και η οργάνωση και λειτουργία ενός σύγχρονου τεχνολογικά δήμου προς όφελος των δημοτών.

Σήμερα, προσφέρεται για τον Δήμο μας , η ευκαιρία μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας να ενταχθούμε στην ψηφιακή εποχή, μια εποχή με άπειρες δυνατότητες, προοπτικές και ευκαιρίες, όπως η ηλεκτρονική επικοινωνία και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Οι δυνατότητες που παρέχονται ενισχύουν τομείς όπως η διαφάνεια, η ανάπτυξη των υποδομών για εξυπηρέτηση του πολίτη, η ορθή αξιοποίηση των φυσικών πόρων (π.χ. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων), αλλά και η διακίνηση δεδομένων έξυπνης πόλης, εντάσσοντας έτσι το Δήμο στο χάρτη των σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων.

Οι βασικοί άξονες για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχουν ως  στόχο  την καλλίτερη και  αμεσότερη  εξυπηρέτηση των δημοτών μας μέσω του ηλεκτρονικού  εκσυγχρονισμού  των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την πλήρη διαφάνεια στην ενημέρωση των πολιτών για την οικονομική διαχείριση.

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Για την εξυπηρέτηση του πολίτη, σχεδιάζονται ποικίλες λύσεις όπως  :

 

 • Η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων και η ηλεκτρονική διεκπεραίωση τους με επιλογές άμεσων ηλεκτρονικών απαντήσεων (άμεση έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων).

 

 • Η διευκόλυνση άμεσης επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών για τις ανάγκες της καθημερινότητας.
 • Η πλήρης δυνατότητα για ηλεκτρονική on line αναλυτική ενημέρωση των πολιτών για την καρτέλα οφειλών τους με χρήση των κωδικών Taxis και άμεση εξόφληση αυτών.
 • Η ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διανομή του αρχειακού υλικού του Δήμου.
 • Καθώς και η αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική ενημέρωση όλων των προμηθευτών μέσω πλατφόρμας επικοινωνίας με την υπηρεσία.

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

Για την ενίσχυση της διαφάνειας και ενημέρωσης των πολιτών προβλέπουμε :

 

 • Δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την παρακολούθηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών.
 • Δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβουλεύσεων με τους δημότες.
 • Ηλεκτρονική καταγραφή όλης της περιουσίας του Δήμου με δυνατότητα on line ενημέρωσης.
 • Αποτύπωση σε πραγματικό χρόνο της οικονομικής διαχείρισης, στην ιστοσελίδα του Δήμου. Όλες οι καθημερινές κινήσεις των οικονομικών, στα έσοδα και στα έξοδα θα αποτυπώνονται σε πραγματικό χρόνο στην ιστοσελίδα του και θα είναι προσβάσιμες  σε όλους τους πολίτες.

 

Ο εκσυγχρονισμός της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα συμβάλλει στην παροχή υπηρεσιών αυξημένης ποιότητας και αξίας, στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στη μείωση του κόστους και του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης εργασιών διευκολύνοντας του εξυπηρετούμενους δημότες.

 

Επιπρόσθετο βασικό όφελος του ψηφιακού μετασχηματισμού θα είναι η συμμετοχή των στελεχών του Δήμου στις ψηφιακές έννοιες της εποχής, ενώ θα γίνουν κοινωνοί και χρήστες των νέων τεχνολογιών, θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ενδιαφέροντα προωθώντας την τοπική ανάπτυξη, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Με την ψηφιακή ανάπτυξη, τα οφέλη που θα αποκομίσει ο Δήμος, η περιοχή, οι δημότες, αλλά και ευρύτερα η Δημόσια Διοίκηση είναι :

 • Ενιαίος κεντρικός σχεδιασμός των διαδικασιών και λειτουργιών,
 • Απόκτηση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας.
 • Προσβάσιμες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.
 • Υιοθέτηση καινοτόμων πολιτικών.
 • Μείωση των λειτουργικών εξόδων & τόνωση των εσόδων.
 • Ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και εκτίμηση των επιπτώσεων τους.
 • Περιορισμός γραφειοκρατίας μέσα από την επιτάχυνση της διεκπεραίωσης.
 • Βελτίωση δημόσιας εικόνας του Δήμου. Προβολή του Δήμου με αναφορά στην ιστορία , τα πολιτιστικά δρώμενα καθώς και τα αξιοθέατα.
 • Στοχευόμενο και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό για την ανάπτυξη του Σύγχρονου Δήμου Ληξουρίου.

Ο νέος μας  Δήμος, φιλοδοξούμε εκτός από σύγχρονος τεχνολογικά να είναι ένας δήμος με ποιότητα ζωής, αισθητική,  και πολιτισμό, ενεργειακά αναβαθμισμένος, με ολιστική διαχείριση των πόρων, με ορθή αξιοποίηση της περιουσίας, ενίσχυση των κοινωνικών, τουριστικών και λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών.

Είμαστε βέβαιοι ότι η χρήση από τις υπηρεσίες του Δήμου της τεχνολογίας  της ψηφιακής εποχής ,θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η ένταξη του Δήμου Ληξουρίου στην ψηφιακή  εποχή αποτελεί για μας στόχο φιλόδοξο αλλά και επιβεβλημένο καθήκον και θα προσπαθήσουμε να την  υλοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν με την πολύτιμη βοήθεια του προσωπικού και των συμπολιτών μας.

 

Ληξουρι 9  Μαΐου 2019

Από το Γραφείο Τύπου

Προηγούμενο άρθροΕκι απέ Μέγαρο!!! Το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε;
Επόμενο άρθροSunday Times: Αφιέρωμα ύμνος στα Ελληνικά Νησιά (και στην Κεφαλονιά)