Φαίνεται πως το τέλος του 2020 μας επιφύλασσε θετικές εξελίξεις στο θέμα της αξιοποίησης του κτιρίου των προσκόπων στην Σάμη.

Ειδικότερα, η οικονομική επιτροπή του Δήμου ενέκρινε πίστωση ύψους 43.332,92€ για την επικαιροποίηση και εκπόνηση μελετών για το κτίριο, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης.

Η πληρωμή της δαπάνης σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνει σε βάρος του ΚΑ 00.6737.03 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, ενώ το ποσό της δεσμευόμενης πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης. Επισημαίνεται ότι υπάρχει υπόλοιπο προς ανάληψη ύψους 6.667,08€ καθώς το συνολικό κονδύλι του έργου ανέρχεται σε 50.000€.

Ας ελπίσουμε ότι οι μελέτες θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν ώστε να δρομολογηθεί αντίστοιχα η αποκατάσταση και αξιοποιήση του κτιρίου προς όφελος του Δήμου μας.

Πηγή: poulatakefalonias.gr