Ο Παύλος Παπαδάτος με τους Απανταχού Πυλαρινους & τον Γιώργο Κοκκολη

Με την πρόεδρο και την Γραμματέα των απανταχού Πυλαρέων Κεφαλονιάς. Το χορό, για δύο, τον σέρνει η ομορφιά και ακολουθεί η εμπειρια ή και το αντίθετο!

Από το fb του Παύλου Παπαδατου