Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων κ.Αλέξανδρος Παρίσης σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη των Δήμων.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων  κ.Αλέξανδρος Παρίσης είχε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 με θέμα την υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών για  την υποστήριξη των Δήμων των Ιονίων Νήσων.

Στη σύσκεψη εργασίας έλαβαν μέρος: Η κ. Γ. Γκόνου, Διευθύντρια Έρευνας, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης της ΕΕΤΑΑ, ο κ. Ι. Γούπιος, Διευθυντής Οργάνωσης, Οικονομικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΕΕΤΑΑ και ο Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ κ. Α. Ζαπάντης.

Τα θέματα της συνάντησης ήταν:

  1. Η υποστήριξη των Δήμων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
  2. Η εξειδίκευση των δράσεων που αναφέρονται στην Προγραμματική Σύμβαση ΠΕΔ Ιονίων Νήσων – ΕΕΤΑΑ

 

Ειδικότερα:

  1. Υποστήριξη των Δήμων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Σχετικά με το θέμα αυτό επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα των μικρών Δήμων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που στερούνται κατάλληλου τεχνικού προσωπικού να αξιοποιήσουν την Ειδική Μονάδα Υποστήριξης Τεχνικών Μελετών στους ΟΤΑ της ΕΕΤΑΑ.

Η Υπηρεσία αυτή, στο πλαίσιο Προγραμματικών Συμβάσεων Δήμου – ΕΕΤΑΑ, μπορεί να αναλάβει, ως αναθέτουσα αρχή, την προκήρυξη, ανάθεση και παραλαβή μελετών για λογαριασμό του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ κ. Αλέξανδρος Παρίσης τόνισε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών θα πρέπει να διευρύνει τη συγκεκριμένη υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ και στο πεδίο των τεχνικών έργων.

 

  1. Εξειδίκευση δράσεων Προγραμματικής Σύμβασης ΠΕΔ Ιονίων Νήσων – ΕΕΤΑΑ

Σχετικά με την εξειδίκευση των δράσεων της Προγραμματικής Σύμβασης ΠΕΔ Ιονίων Νήσων – ΕΕΤΑΑ, που υπογράφηκε το 2019, η συνάντηση κατέληξε στα ακόλουθα:

Πραγματοποίηση δύο επιμορφωτικών κύκλων, δύο (2) ημερών, ο κάθε ένας. Ο πρώτος να πραγματοποιηθεί στο νησί της Κέρκυρας, με τη συμμετοχή των Δήμων Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας και Παξών.

Ο δεύτερος να πραγματοποιηθεί στο νησί της Κεφαλονιάς, με τη συμμετοχή των Δήμων Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης.

Κάθε ένας από τους επιμορφωτικούς κύκλους θα περιλαμβάνει:

Μια ενημερωτική συνάντηση Δημοτικών Συμβούλων των συμμετεχόντων Δήμων, με αντικείμενα (ενδεικτική αναφορά) :

«Σύστημα Διακυβέρνησης Δήμου»

«Οικονομική Διοίκηση Δήμου – Χρηματοδοτικές πηγές»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμων, σε θέματα (ενδεικτική αναφορά):

«Οικονομικής Διοίκησης Δήμου και Οργάνωσης Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου»

«Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών  και Υπηρεσιών»


Πραγματοποίηση επίσης δύο Επιμορφωτικών Συναντήσεων, μίας ημέρας η κάθε μία, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν, από μία στα νησιά της Ζακύνθου και της Λευκάδας (όπου θα συμμετάσχει και ο Δήμος Μεγανησίου).

Κάθε Επιμορφωτική Συνάντηση θα απευθύνεται σε Δημοτικούς Συμβούλους και εργαζόμενους στους Δήμους και θα αφορά τα θέματα:

«Σύστημα Διακυβέρνησης Δήμου»,

«Οικονομική Διοίκηση Δήμου – Χρηματοδοτικές Πηγές»

 

Τομείς περεταίρω συνεργασίας που συζητήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης είναι:

Επιμόρφωση στελεχών σε θέματα Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Μελετών

Συμμετοχικά εργαστήρια σε θέμα εκπόνησης «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» των Δήμων.

Δράσεις υποστήριξη μικρών Δήμων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-27  Σχεδιασμός ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ενημέρωση αιρετών και στελεχών Δήμων).

 

Από το Γραφείο Τύπου