Ένα πολύ σημαντικό έργο που μελέτησε και ωρίμασε η Δημοτική Αρχή του Θεόφιλου Μιχαλάτου και αφορά στην ποιότητα ζωής των Δημοτών στις δημοτικές ενότητες Αργοστολίου και Λειβαθούς, ήρθε σήμερα και εγκρίθηκε στο δημοτικό συμβούλιο.

Πρόκειται για την αντικατάσταση των καρκινογόνων αμιαντοσωλήνων σε 11 περιοχές στο Αργοστόλι και στη Λειβαθώ, έργο προυπολογισμού 6.000.000 ευρώ με ΦΠΑ. Την εισήγηση έκανε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Διονύσης Μινέτος που έδωσε τις βασικές πληροφορίες για το μεγάλο αυτό έργο που είναι τα ακόλουθα ενώ για άλλη μία φορά αποδείχθηκε η πολυ καλή και αθόρυβη δουλειά που γίνεται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αργοστολίου:

Στοιχεία Έργου:

1.       ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά:

 • την αντικατάσταση των υφιστάμενων κεντρικών αγωγών από αμιαντοσωλήνες του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Αργοστολίου, με αγωγούς από πολυαιθυλένιο (HDPE.) τρίτης γενιάς 16atm Οι αγωγοί που θα αντικατασταθούν βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες Αργοστολίου και Λειβαθούς όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Α/ΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
1.ΑΓΚΩΝΑΣ – ΚΑΡΔΑΚΑΤΑ (ΘΗΝΙΑ)
2.ΜΗΝΙΕΣ
3.ΔΙΛΙΝΑΤΑ – ΔΑΥΓΑΤΑ
4.ΤΡΩΪΑΝΝΑΤΑ – ΔΕΜΟΥΤΣΑΝΤΑΤΑ – ΜΙΤΑΚΑΤΑ
5.ΛΑΪΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΠΙΤΣΑΜΑΝΟΥ-ΣΠΗΛΙΑ
Α/ΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ
1.ΚΕΡΑΜΕΙΕΣ
2.ΣΠΑΡΤΙΑ
3.ΠΕΣΣΑΔΑ
4.ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΤΑ – ΚΑΛΙΓΑΤΑ
5.ΛΑΚΗΘΡΑ
6.ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ- ΝΤΟΜΑΤΑ – ΣΑΡΛΑΤΑ
 • την ένωση των υφιστάμενων δικτύων που αποτελούνται από αγωγούς από PVC με τα νέα δίκτυα που θα κατασκευαστούν.
 • την τοποθέτηση των συσκευών δικτύων και την κατασκευή όλων των έργων που συμπεριλαμβάνονται στο μήκος των προς αντικατάσταση αγωγών (δικλείδες, φρεάτια δικλείδων, κλπ).

 

2.       ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τα υφιστάμενα δίκτυα που πρόκειται να αντικατασταθούν ανήκουν στις Δημοτικές Ενότητες Αργοστολίου και Λειβαθούς.

Στην Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου θα αντικατασταθούν τμήματα των δικτύων:

 1. Αγκώνα και Καρδακάτων που αποτελούν τμήματα του συστήματος υδροδότησης της Θηνιάς,
 2. Μηνιών.
 3. Διλινάτων.
 4. Τρωϊαννάτων – Δεμουτσαντάτων – Μιτακάτων και
 5. Της πόλης του Αργοστολίου (Λαϊκές Κατοικίες, Εργατικές Κατοικίες, η περιοχή πέριξ της οδού Πιτσαμάνου και ο οικισμός των Σπήλιων).

Τα δίκτυα προς αντικατάσταση της Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς περιλαμβάνουν τις περιοχές:

 1. Κεραμειών
 2. Σπαρτιών – Κοριάννων και Κλεισμάτων
 3. Πεσσάδας – Δοριζάτων
 4. Κουρκουμελάτων – Καλιγάτων
 5. Λακήθρας
 6. Σβορωνάτων – Σαρλάτων –Ντομάτων.

Τα υφιστάμενα δίκτυα παρουσιάζουν τα παρακάτω προβλήματα:

 • Τα προς αντικατάσταση δίκτυα αγωγών του Δήμου Αργοστολίου, είναι κατασκευασμένα από αγωγούς αμιάντου προ πενηντακονταετίας, επικίνδυνων για την δημόσια υγεία.
 • Οι υπάρχουσες δικλείδες απομόνωσης που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του δικτύου δεν λειτουργούν σωστά, με αποτέλεσμα κάθε φορά που απαιτείται να γίνουν εργασίες επισκευής ή συντήρησης να χρειάζεται να απομονωθούν μεγάλα τμήματα των κοινοτήτων και κατά συνέπεια να μην υδροδοτείται μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.
 • Υπάρχουν πολλά τμήματα των υφιστάμενων δικτύων τα οποία παρουσιάζουν αστοχία (θραύση αγωγών). Αποτέλεσμα αυτών είναι ότι ποσότητα ύδατος διαφεύγει στο υπέδαφος και επομένως πάλι υπάρχει πρόβλημα στην υδροδότηση των κατοίκων.
 • Οι παρουσιαζόμενες διαρροές και συνεχείς βλάβες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα και ποσότητα της υδροδότησης του συνόλου του Δήμου.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως το μείζον πρόβλημα της σωστής υδροδότησης των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αργοστολίου θα επιλυθεί με την αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων που αποτελούνται από αμιαντοσωλήνες με νέους από HDPE.

3.       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης που θα αντικατασταθούν είναι περίπου 56.724 m. Όλοι οι αγωγοί που θα τοποθετηθούν είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), ονομ. διαμέτρου Φ90 μήκους 3.316 μ. 16 atm, ονομ. διαμέτρου Φ110 μήκους 44.643 μ. 16 atm, ονομ. διαμέτρου Φ125 μήκους 5.632 μ. 16 atm, ονομ. διαμέτρου Φ160 μήκους 1.623 μ. 16 atm, ονομ. διαμέτρου Φ75 μήκους 200 μ. 16 atm, ονομ. διαμέτρου Φ160 μήκους 270 μ. 25 atm, ονομ. διαμέτρου Φ140 μήκους 270 μ. 16 atm, ονομ. διαμέτρου Φ160 μήκους 270 μ. 20 atm και εξωτερικής διαμέτρου Φ180 μήκους 500 μ. ονομαστικής πιέσεως 32 atm.

Στην εργολαβία αυτή περιλαμβάνεται και η κατασκευή όλων των απαραίτητων εργασιών που προδιαγράφονται στη μελέτη στα αντίστοιχα τμήματα των δικτύων. Δηλαδή:

 • Εκσκαφή τάφρων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες και βραχώδες.
 • Τομή οδοστρωμάτων με ασφαλτοκόπτη και αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, κρασπέδων πρόχυτων ή μη.
 • Διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών σε πιστοποιημένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
 • Τοποθέτηση σωλήνων HDPE στο δίκτυο ύδρευσης, με τις εργασίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης των ειδικών τεμαχίων (βάνες κλπ).
 • Αποκατάσταση υφιστάμενων κατεστραμμένων παροχών αποχέτευσης.
 • Αποκατάσταση υφιστάμενων κατεστραμμένων παροχών ύδρευσης.
 • Τοποθέτηση φρεατίων από σκυρόδεμα στις δικλείδες.
 • Σύνδεση των νέων δικτύων ύδρευσης με το υφιστάμενο.
 • Επίχωση τάφρων με θραυστό αμμοχάλικο λατομείου.
 • Αποκατάσταση οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων.
 • Τοποθέτηση πλήρης πυροσβεστικών κρουνών Φ80.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείζονα αντιπολίτευση της Ισχυρής Κεφαλονιάς, διά στόματος του δημοτικού συμβούλου Νίκου Ανουσάκη έδωσε συγχαρητήρια στην Δημοτική Αρχή για το έργο αυτό που το χαρακτήρισε ως “έργο Δημοτικής Αρχής Θεόφιλου Μιχαλάτου”

Δείτε και ένα εντυπωσιακό ενημερωτικό βίντεο που ανάρτησε ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Μινέτος

Δημοσιεύτηκε από Dionysios Minetos στις Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020

Προηγούμενο άρθροΈφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Κοσμετάτος
Επόμενο άρθροΠερισσότεροι επιβάτες θα επιτρέπονται στα πλοία, αυξήθηκε στο 60% – 65% το πρωτόκολλο στην ακτοπλοΐα