Ο Θεόφιλος στα “ΝΕΑ”: Τουρισμός, αγροτικός τομέας και υποδομές προτεραιότητες του Δημάρχου Αργοστολίου

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος, παραχώρησε συνέντευξη στο cityhub της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, με ξεκάθαρο προγραμματισμό στοχεύει να αναπτύξει το τουριστικό προϊόν, τις υποδομές, τον αγροτικό τομέα καθώς και το πολιτιστικό στοιχείο. Στη συνέντευξη του που ακολουθεί, εξηγεί τι θα κάνει στο νησί.

Υπάρχει αναπτυξιακή προοπτική στο Δήμο Αργοστολίου και σε ποιους τομείς;

Στοχεύουμε στην δημιουργία ενός σύγχρονου, έξυπνου, πράσινου, ανταγωνιστικού και ανθεκτικού Δήμου, με σεβασμό στην πολιτιστική ταυτότητα του και κληρονομιά, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του.

Δημιουργούμε δυνατότητες αναπτυξιακής προοπτικής σε πάρα πολλούς τομείς με προεξέχοντα τον τομέα του τουρισμού, με παράλληλη ανάπτυξη και του αγροτικού τομέα (γεωργία , κτηνοτροφία, αλιεία).

Στο τουριστικό τομέα δρομολογούμε έργα βελτίωσης των τουριστικών υποδομών. Προωθούμε δράσεις ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου και των διάφορων εναλλακτικών μορφών τουρισμού με την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Υποστηρίζουμε την τοπική γεωργία με την κατασκευή έργων υποδομής και λαμβάνουμε πρωτοβουλίες προώθησης των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.

Βελτιώνουμε τις υποδομές στο οδικό δίκτυο και στα λιμάνια. Ενισχύουμε τις υποδομές εκπαίδευσης. Προστατεύουμε και αναβαθμίζουμε το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν και δραστηριοποιούνται σε αυτό, εξασφαλίζοντας την βιωσιμότητα των πόρων του.

Αναπτυξιακά έργα

Ποια έργα υποδομής προγραμματίζετε;

Ο Δήμος καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών σε όλους τους τομείς, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Ήδη ξεκίνησε η κατασκευή έργων αναβάθμισης πλατειών, πεζοδρόμων, παιδικών χαρών.

Στο Αργοστόλι κατασκευάζουμε το Μουσείο Γερασίμου Σκλάβου, αναβαθμίζουμε το παραλιακό μέτωπο με ζώνες ήπιας κυκλοφορίας, βάζοντας σε προτεραιότητα την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Δρομολογούμε την βελτίωση του κύριου δημοτικού οδικού δικτύου και την βελτίωση  των λιμενικών εγκαταστάσεων και την κατασκευή του λιμένα Πεσσάδας.

Προγραμματίζουμε την αναβάθμιση του υδρευτικού δικτύου, καθώς και την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στους οικισμούς.

Σχεδιάζουμε κατεξοχήν περιβαλλοντικές δράσεις με έργα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαλογής στην πηγή, την επαναχρησιμοποίηση και τη μείωση των αποβλήτων, διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία.

 Ψηφιακός μετασχηματισμός

Θα επενδύσετε στον ψηφιακό μετασχηματισμό;

Στα πλαίσια της  αναβάθμισης του επιπέδου της καθημερινότητας και γενικότερα της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων, επενδύουμε και αξιοποιούμε τα ψηφιακά μέσα και τις νέες τεχνολογίες.

Η υφιστάμενη υπηρεσία e-argostoli δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες αλλά και στις υπηρεσίες μας να λειτουργούν απρόσκοπτα  και κυρίως διάφανα.

Το ψηφιακό Αργοστόλι έχει στόχο:

  • την βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες/επισκέπτες
  • την αποδοτικότερη χρήση των πόρων
  • την προστασία του περιβάλλοντος
  • την ενίσχυση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης

Οι νησιώτικοι τουριστικοί δήμοι λαμβάνουν επαρκή υποστήριξη της Πολιτείας λόγω της σημαντικής πληθυσμιακής τους αύξησης τους τουριστικούς μήνες; 

Οι νησιώτικοι τουριστικοί δήμοι θα πρέπει να λαμβάνουν περισσότερη οικονομική υποστήριξη.

Η βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων, του οδικού δικτύου, των υδατικών πόρων, των κοινοχρήστων χώρων, οι υποδομές εκπαίδευσης, αθλητισμού υγείας και πολιτισμού, η βελτίωση του χωρικού σχεδιασμού σύμφωνα με τις ανάγκες,  η προστασία του περιβάλλοντος και η λήψη μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, είναι από τα βασικότερα προβλήματα άμεσης αντιμετώπισης

ΠΗΓΗ: in.gr