Ομόφωνα αποφασίστηκε από το ΔΣ Ιθακης η Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Αργοστολίου για την υποστήριξη άσκησης αρμοδιότητάς τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών. 

Διονύσης Στανιτσας

Δήμαρχος Ιθακης