Οι Δημοτικοί Υπάλληλοι κατά ΟΚΑΠ & Δημοτικής Αρχής

Ο σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων  Δήμου Κεφαλονιάς συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση την  Πέμπτη  06  Δεκεμβρίου  στο κτίριο του ΞΕΝΙΑ και επανήλθε στο θέμα που αφορά τους εργαζόμενους ΙΔΟΧ στον ΟΚΑΠ και  με δεδομένο ότι  η   Αιρετή Διοίκηση του ΟΚΑΠ δεν έχει προβεί στην χορήγηση των προβλεπομένων από την ΣΣΕ κατά πλειοψηφία  αποφάσισε τα παρακάτω :

Μετά την ψήφιση του Ν4483/17 και σύμφωνα με το άρθρο21   στους  εργαζόμενους ΙΔΟΧ που απασχολούνται δια μέσου των προγραμμάτων που,  εφαρμόζονται οι ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας  της ΠΟΕ –ΟΤΑ.    Στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κεφ/νιας για άγνωστους λόγους δεν χορηγήθηκαν τα προβλεπόμενα από την ΣΣΕ από την Διοίκηση τους και σημειωτέον ουδέποτε απαντήθηκαν από την υπηρεσία αιτήσεις εργαζομένων  που αφορούσαν την χορήγηση γάλακτος .

Συμπαραστεκόμαστε στην αδικία που έχει συντελεστεί σε βάρος των συναδέλφων και δηλώνουμε ότι θα παρακολουθούμε από κοντά την δράση της διοίκησης για να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοια φαινόμενα καταπάτησης των δικαιωμάτων

– Καταδικάζουμε την αδιαφορία  με την οποία αντιμετωπίζει το  Δ.Σ του Σταθμού τα αιτήματα των εργαζομένων  για την μη εφαρμογή  της ΣΣΕ , στους δικαιούμενους εργαζόμενους ΙΔΟΧ

– Καταδικάζουμε την αντίληψη της  Διοίκησης να χορηγεί  επιλεκτικά τα προβλεπόμενα της ΣΣΕ  σε εργαζόμενους με δικά της κριτήρια

-Απαιτούμε  να εφαρμοστεί άμεσα και αναδρομικά  η ισχύουσα νομοθεσία και ως προς την παροχή του γάλακτος.

– Απαιτούμε από   τον Πρόεδρο και το  ΔΣ  του ΟΚΑΠ να προβεί στις απαιτούμενες διαδικασίες στην χορήγηση των δικαιουμένων ειδικά του μειωμένου ωραρίου είτε σαν   άδεια αναπλήρωσης  ,  είτε σαν υπερωριακή απασχόληση.

– Συνάντηση με την Δημοτική Αρχή και το Δ.Σ του ΟΚΑΠ με το ΔΣ του συλλόγου και εκπροσώπων των εργαζομένων για την άμεση επίλυση του θέματος .

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο Γ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σταματούλα Τσιμάρα      Ιωάννης  Μικελάτος