Οι επιφυλάξεις ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ σε σύσκεψη στο ΥΠΕΣ για διατάξεις του “Ν/Σ-σκούπα”

Συνεδρίαση με αντικείμενο διατάξεις του επικείμενου νομοσχεδίου του Αλέξη Χαρίτση «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα, όπως μπορείτε να δείτε στο έγγραφο στο τέλος του παρόντος, την 15η/2/2019 συνεκλήθη η Επιτροπή του αρ.212 του Κλεισθένη  , όπου συμμετέχει και η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ. Η συνεδρίαση προκλήθηκε μετά από δύο e-mails με συγκεκριμένες διατάξεις του “Ν/Σ-σκούπα” που έστειλε στην Επιτροπή νομική σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών.

Εκ μέρους της ΚΕΔΕ, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γ. Τσιάμης, εξέφρασε την αντίρρησή του στο γεγονός ότι δεν εστάλη στην ΚΕΔΕ το σύνολο του Ν/Σ αλλά μόνο κάποιες διατάξεις αναφορικά με την ισότητα των φύλων.
Στην ίδια κατεύθυνση και ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, Γ. Μουράτογλου, εξέφρασε και αυτός προβληματισμούς αναφορικά με τη μη αποστολή του Ν/Σ, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι έπρεπε να σταλούν και οι διατάξεις περί εκλογικών ζητημάτων και διασπάσεων Δήμων.
Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Κ. Αγοραστός, είχε στείλει ηλεκτρονικά παρατηρήσεις που εκτείνονταν τόσο στα συγκεκριμένα άρθρα που ελήφθησαν από το Γραφείο Υπουργού όσο και σε εκλογικά ζητήματα. Από αυτές, όμως, “κόπηκαν” και δεν αναγνώστηκαν όσες άγγιζαν εκλογικά θέματα, παρά μόνο ό,τι αφορούσε ισότητα.

Επί των άρθρων περί ισότητας, λοιπόν, υπήρξαν επιφυλάξεις και από τα δύο ανώτατα θεσμικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όσον αφορά τις Περιφέρειες, τροποποιείται η παρ.VI του άρθρου 186 του Καλλικράτη, με την αύξηση των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (από 5μελής γίνεται 9μελής) και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της. Ακόμη προβλέπεται η σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας, το οποίο θα συνιστά οργανωτική δομή της Περιφέρειας. Τα εν λόγω Γραφεία θα στελεχώνονται με τουλάχιστον δύο υπαλλήλους της οικείας Περιφέρειας.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, στις παρατηρήσεις του, σημείωσε ότι οι επιχειρούμενες ρυθμίσεις, με τις οποίες περιέρχονται πρόσθετες αρμοδιότητες στις Περιφέρειες, μπορούν να λειτουργήσουν θετικά και ουσιαστικά προς την κατεύθυνση της καλύτερης προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε περιφερειακό επίπεδο, ΜΟΝΟ ΕΑΝ συνοδευτούν με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικούτων Περιφερειών. Τόνισε ότι σήμερα σε καμία Περιφέρεια δεν υφίστανται πλεονάζοντες υπάλληλοι που θα μπορούσαν να στελεχώσουν τα Αυτοτελή Γραφεία Ισότητας.

Από την ΚΕΔΕ, ο Γ. Τσιάμης, υπογράμμισε τη βούληση της ΚΕΔΕ να αποδοθούν στους ΟΤΑ ευαίσθητες αρμοδιότητες κοινωνικού χαρακτήρα και ιδίως, εν προκειμένω, να προάγει τις πολιτικές της ισότητας των φύλων.

Παρ’ όλα αυτά, επεσήμανε πως εδώ δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ.5 του αρ.102 του Συντάγματος, που επιβάλλουν κάθε μεταφορά αρμοδιότητας στους ΟΤΑ να συνοδεύεται από μεταφορά αντίστοιχων πόρων.

Επίσης, εξέφρασε τον προβληματισμό της ΚΕΔΕ για το γεγονός ότι οι Δήμοι πρέπει να αλλάξουν πάλι τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ). Εντόπισε πως για την εφαρμογή των νέων διατάξεων απαιτούνται νέες και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας (κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, δικηγόροι), οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό των Δήμων. Οι ανωτέρω θέσεις δεν μπορούν να καλυφθούν άμεσα μέσω ΑΣΕΠ, καθώς η σχετική διαδικασία περατώνεται, συνήθως, μετά από 3 έτη.
Επιπροσθέτως, ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ ανέφερε ότι δεν είναι σαφής η καταγραφή των χρηματικών πόρων, καθώς όσα αναγράφει το αρ.32 του Ν/Σ είναι αόριστα και σίγουρα όχι συγκεκριμένα. Πρότεινε τη χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος “Φιλόδημος”, καθώς και την ενεργοποίηση των παλαιών Κέντρων Κακοποιημένων Γυναικών, επισημαίνοντας πως σε διαφορετική περίπτωση η ΚΕΔΕ δεν μπορεί να συναινέσει, καθώς δεν εφαρμόζεται η παρ.5 του αρ.102 του Συντάγματος.

Η σύμβουλος του Υπουργού υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι τηρείται η συνταγματική πρόβλεψη, καθώς η ρύθμιση του Ν/Σ σχετικά με τα συμβουλευτικά κέντρα είναι δυνητική για τους Δήμους, αφού οι ξενώνες δεν μπορούν να λειτουργήσουν οριζόντια σε όλους τους Δήμους και ειδικά στους μικρούς, με αποτέλεσμα να παρέχεται στους Δήμους εκ του νόμου σχετική δυνατότητα.

Η ΚΕΔΕ επέμεινε στην ανάγκη πρόβλεψης μεταβίβασης συγκεκριμένων πόρων, επαναλαμβάνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουν με την προτεινόμενη ρύθμιση, καθώς ακόμα και μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας είναι δύσκολο να βρεθεί το απαιτούμενο για τη λειτουργία των δομών εξειδικευμένο προσωπικό.
Επιπλέον, διατύπωσε τον προβληματισμό εάν η πρόβλεψη αντίστοιχης αρμοδιότητας στις Περιφέρειες, θέτει ζητήματα συντρέχουσας αρμοδιότητας των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης ασκώντας περίπου τις ίδιες αρμοδιότητες.

Εν κατακλείδι, η ΚΕΔΕ, παρά τις ενδιάμεσες τοποθετήσεις υπαλλήλων του Υπουργείου, έμεινε σταθερή στη θέση ότι οι διατάξεις του Ν/Σ φέρουν τις δύο προαναφερθείσες δομικές ελλείψεις λειτουργίας των αρμοδιοτήτων. Διευκρίνισε ότι η διαφωνία προφανώς δεν σχετίζεται με πολιτική αντιπαράθεση, δεδομένου ότι πρώτη προτεραιότητα της Αυτοδιοίκησης είναι η υλοποίηση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα.

Τόνισε ότι η ΚΕΔΕ συμφωνεί με τη σκοπιμότητα της ρύθμισης, δεν συναινεί όμως με τις προτεινόμενες διατάξεις, καθώς δεν προβλέπεται το εξειδικευμένο προσωπικό και η πληρωμή του, ήτοι δεν εφαρμόζεται η παρ.5 του αρ.102 του Συντάγματος.

Η σύμβουλος του Υπουργού είπε ότι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων έχει επιστημονική υπηρεσία που έχει “τρέξει” τις υπάρχουσες δομές και θα συνδέσει το έργο για να ενσωματωθούν οι δομές και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία σε κάθε περίπτωση δύναται και δεν υποχρεούται να αναλάβει τη σχετική αρμοδιότητα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ο AIRETOS παρουσιάζει την επίσημη αποτύπωση όσων συζητήθηκαν ΕΔΩ

Σημειώνεται, τέλος, ότι στη Συνεδρίαση ήταν απών ο Πρόεδρος της Επιτροπής, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου.

Αναδημοσίευση από www.airetos.gr