Ομιλία μου στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών, υπό την προεδρία της Προέδρου αυτής, κυρίας Ζέτας Μακρή, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Η επόμενη μέρα στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και στην Ειδική Εκπαίδευση. Οι προκλήσεις των διαμεσολαβητικών ψηφιακών εργαλείων και η προσαρμογή της σχολικής κοινότητας στη μετα-κορωνοϊό εποχή». Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρία Σοφία Ζαχαράκη.

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζουμε την κυρία Υφυπουργό. Επειδή αναφερθήκατε, κυρία Υφυπουργέ, στους αναπληρωτές πρέπει δημόσια να σας ευχαριστήσω, σας έχω ευχαριστήσει, για τη δουλειά που έγινε στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Δεν είχαμε κενά φέτος για πρώτη χρονιά και αυτό δεν το λέω εγώ, αλλά μου το επιβεβαίωσαν οι διευθυντές των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συστημάτων και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω και του χρόνου να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση και δεν θα έχουμε κενά. Πάντως είμαι υποχρεωμένος να σας ευχαριστήσω δημόσια.

Ως προς το σημερινό θέμα, θα ήθελα να αναφέρω τα εξής. Τους προηγούμενους μήνες το Υπουργείο Παιδείας και όλη η σχολική κοινότητα αντιμετώπισαν μια διαχειριστική πρόκληση χωρίς προηγούμενο. Ας αναλογιστούμε το μέγεθος των δυσκολιών που προκάλεσε ο κορωνοϊός. Η επιτυχής ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς και η συνέχιση της διδασκαλίας με νέα ψηφιακά εργαλεία ήταν μια μεγάλη επιτυχία για την ελληνική πολιτεία. Πρέπει να χτίσουμε πάνω στις θετικές πτυχές αυτής της επιτυχίας και να αξιολογήσουμε ποιες ήταν οι αδυναμίες του συστήματος για να τις βελτιώσουμε.

Θεωρώ ότι αυτή η σημερινή συζήτηση δεν πρέπει να γίνει αφορμή για κομματική αντιπαράθεση. Τα ψηφιακά εργαλεία δεν πρέπει να αντικαταστήσουν το δάσκαλο και τον καθηγητή. Το σχολικό σύστημα πρέπει να παραμείνει ανθρωποκεντρικό.

Από την άλλη δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες που βγαίνουν από το σχολείο, με μειωμένες ψηφιακές ικανότητες, εισέρχονται στην αυριανή αγορά εργασίας με ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι το δημόσιο σχολείο έχει ένα κρίσιμο κοινωνικό ρόλο. Διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες, μειώνει τον κοινωνικό αποκλεισμό στην εκπαίδευση και εξασφαλίζει την κοινωνική κινητικότητα. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας είναι το καλύτερο εργαλείο που διαθέτουμε για να αμβλύνουμε τον αποκλεισμό και τις ανισότητες στο σχολικό μας σύστημα για τους μαθητές και για την επιτυχία τους στη ζωή τους μετά το σχολείο.

Ιδιαίτερα σε νησιά, όπως η Κεφαλονιά και η Ιθάκη, το δημόσιο σχολείο έχει μια ευρύτερη κοινωνική λειτουργία ενισχύει την κοινωνική συνοχή και μετατρέπεται σε πυρήνα και ενεργοποίηση των πολιτών. Το καλό δημόσιο σχολείο μιας νησιωτικής περιοχής είναι προϋπόθεση για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, σχετικά με τις προκλήσεις της σχολικής κοινότητας στην εποχή μετά τον κορωνοϊό.

Ως μέλος της Βουλής των Ελλήνων προτρέπω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να συνεχίσει να εφαρμόζει τις καλές πρακτικές που υπάρχουν διεθνώς για τη μεταρρύθμιση του σχολικού μας συστήματος. Θα ήθελα να σταθώ σε τέσσερα σημεία πριν κλείσω την εισήγησή μου. Στην ανάγκη της εκπαίδευσης των ίδιων των δασκάλων και των καθηγητών στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων στο σχολείο.

Στην ανάγκη της ενημέρωσης της οικογένειας για το νέο ρόλο της. Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία αυξάνει την ευθύνη του οικογενειακού περιβάλλοντος για την προσαρμογή των μαθητών και των μαθητριών στη νέα πραγματικότητα. Στην ανάγκη να γίνει συνείδηση σε όλους ότι η εκπαίδευση δεν τελειώνει όταν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, εδώ είναι ένα σημείο όπου τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να αποδειχθούν πολύ χρήσιμα.

Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στην ανάγκη στήριξης της ειδικής αγωγής για μαθητές με αναπηρία ή μαθησιακές διδασκαλίες δυσκολίες. Η χρήση ψηφιακών εργαλείων μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της πρόσβασης μαθητών ΑΜΕΑ στην εκπαίδευση, χωρίς αποκλεισμούς και να βοηθήσει στον περιορισμό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Κύριε Υφυπουργέ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνετε και γνωρίζοντας ότι ο Ιούλιος ίσως ο κρισιμότερο μήνας για την καλή προετοιμασία της επόμενης σχολικής χρονιάς, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας

Πηγή: https://pkappatos.wordpress.com/