Παλική: Συνάντηση παρεδρων για τα προβλήματα των χωριών τους

Συνάντηση είχαν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων Ριφίου , Δαμουλιανάτων, Καμιναράτων,Κουβαλάτων και Σουλλάρων. Κουβέντιασαν τα προβλήματα των χωριών τους.Θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις με όλους τους προέδρους ανωγής και κατωγής.

Από το fb