Παναγής Δρακουλόγκωνας: Και ειδικός συνεργάτης στο Δήμο Σάμης & ελεύθερος επαγγελματίας

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Σάμης Γεράσιμος Μονιάς παρέχει σύμφωνη γνώμη στον ειδικό συνεργάτη του Δήμου Παναγή Δρακουλόγκωνα (πρώην Αντιπεριφερειάρχη) να ασκήσει το δικηγορικό λειτούργημα

Δείτε πιο κάτω την απόφαση του Δημάρχου

αποφαση

Το ίδιο ισχύει και για τον έτερο επιστημονικό συνεργάτη του Δήμου Σάμης Γεράσιμο Σταματελάτο

αποφαση