Παναγής Καππάτος: Λύση στο πρόβλημα των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολικών κτιρίων

Με χθεσινή τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας λύνεται το πρόβλημα των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολικών κτιρίων.

Δίνεται τέλος σε ένα δυσλειτουργικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι τώρα.

Η καθαριότητα των σχολικών μονάδων περνά πλέον στους δήμους και το αναγκαίο προσωπικό θα προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Οι συμβάσεις δεν θα συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που θέτει η νομοθεσία, είναι εκτός ΑΣΕΠ και αποκλείεται η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Με τροπολογία στο ίδιο σχέδιο νόμου ρυθμίζεται και η μεταφορά των μαθητών για το σχολικό έτος 2020-2021. Υπό προϋποθέσεις, δίνεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων του προηγουμένου έτους έως 30 Ιουνίου 2021 και η δυνατότητα στην Οικονομική Επιτροπή των Περιφερειών να προχωρά σε αναθέσεις στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων, προκειμένου να καλύψει νέες ανάγκες που προέκυψαν μετά την προκήρυξη των διαγωνισμών.

Τέλος με τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται σήμερα στη Βουλή θεσμοθετείται μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ, για την εξάλειψη αυτού του φαινομένου που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η διάταξη προβλέπει ότι το πρώτο δεκαήμερο μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες θα υποβάλλουν προς το Υπουργείο Εσωτερικών κατάσταση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και αναλυτική αιτιολόγηση των λόγων μη πληρωμής τους.

Με εξαίρεση τα εντάλματα τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν με ευθύνη των δικαιούχων, ο ΟΤΑ θα μεταφέρει σε ειδικό λογαριασμό το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί τότε το ποσό θα παρακρατείται από την επόμενη μηνιαία τακτική επιχορήγηση μέσω ΚΑΠ (και σε ποσοστό έως 25% αυτής). Στη συνέχεια θα γίνεται άμεσα η πληρωμή των δικαιούχων μέσω του ΤΠΔ.

Στο πλαίσιο του μηχανισμού προβλέπεται η τριμηνιαία δημοσίευση των στοιχείων διαθεσίμων και υποχρεώσεων (απλήρωτων, εκκρεμών και ληξιπρόθεσμων) των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Με τιμή,

Παναγής Καππάτος

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης