Παντελής Αμούργης: Οι θέσεις της «Δημοτικής Συνείδησης» για την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμης

ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΤΗΣ 13.04.2021

Η παράταξή μας από την πρώτη στιγμή έδωσε το παρών στο να οδηγηθούμε όλοι μαζί σε μία οριστική λύση προστασίας του τόπου από τις πλημμύρες και δη της δοκιμασμένης Αγίας Ευφημίας και των αγανακτισμένων κατοίκων της. Σχετικά με τα έργα αποκατάστασης στην Πύλαρο, στην Έρισσο αλλά και γενικά στον δήμο Σάμης λόγω της θεομηνίας του ΙΑΝΟΥ για ακόμα μία φορά δεν θα πρέπει να γίνουμε στο ίδιο έργο θεατές και οφείλουμε να επιμείνουμε να ασκηθεί πίεση και δη στη κεντρική διοίκηση. Μόνο μέσα από αδιάλειπτες και επίμονες οχλήσεις στα βασικά κέντρα εξουσίας (ήτοι στην Περιφέρεια και κυρίως στα αρμόδια υπουργεία) μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με αποδοτικότερο τρόπο. Ο ερχόμενος Σεπτέμβρης είναι κοντά και πρέπει άμεσα να ελεγχθεί τεχνικά αν το προτεινόμενο σχέδιο προσωρινής εγκατάστασης αντιπλημμυρικών μηχανισμών στην Αγία Ευφημία που προτάθηκε στο άτυπο δημοτικό συμβούλιο της 01.04.2021 είναι εφικτό και πρακτικά λειτουργικό (εγκατάσταση – απεγκατάσταση εξοπλισμού) ή αν πρέπει να εξευρεθούν άλλες αποτελεσματικότερες λύσεις. Ένα είναι σίγουρο: ότι υπάρχει από όλους θέληση και συναίνεση ώστε να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις των συντοπιτών και συντοπιτισσών μας και εξ αποτελέσματος να μη θρηνήσουμε για ακόμα μία φορά την οικονομική ισοπέδωση της περιοχής. Ο δήμος Σάμης πρέπει να γίνει επιτέλους αυτόνομος και σε ουσιαστικό επίπεδο, οικονομικά ανεξάρτητος με αυτοτέλεια των αποφάσεών του. Τελευταίο εμπόδιο να ξεπεραστεί για αυτή του την κίνηση θα είναι η διευθέτηση της οφειλής του δήμου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως αυτός εκπροσωπείται λόγω της διάσπασης για τέτοιου είδους ήδη ανακύπτοντα ζητήματα από τον καθολικό διάδοχο, δήμο Αργοστολίου. Σύμφωνα με την από 9.4.2021 απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής το ποσό της παλαιάς (προς της διάσπασης) δανειακής οφειλής του δήμου Σάμης ανέρχεται στο ποσό των 180.676,22 Ευρώ. Και μην ξεχνάμε, ασφαλώς, και το ποσό των 344.544,73 Ευρώ που αφορά τα εισπραττόμενα έσοδα που ανήκουν στην διοικητική περιφέρεια του δήμου μας για την περίοδο 1.9.2019 – 31.12.2019, όπως τουλάχιστον αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αργοστολίου, το οποίο πρέπει ο δήμος μας να εισπράξει άμεσα από τον καθολικό του διάδοχο. Άλλη καθυστέρηση δεν θα πρέπει να δικαιολογηθεί.

Ως προς το δεύτερο προς συζήτηση και λήψη απόφασης θέμα με τίτλο: «Λήψη απόφασης για κλείσιμο Δήμου Σάμης για την κλιμάκωση των προσπαθειών σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών μετά από πρόταση της ΠΕΔΙΝ (Περιφερειακής Ένωσης Ιονίων Νήσων)», συμφωνούμε απολύτως ως προς το αποφασιστικό κομμάτι της από 7.4.2021 απόφασης της ΠΕΔΙΝ. Τα αιτήματα είναι δίκαια και απαιτούν κινητοποιήσεις, όμως με ποια εκ του νόμου αρμοδιότητα μπορεί να γίνει η λήψη απόφασης για κλείσιμο του δημαρχείου; Τέτοιου είδους παράτυπες αποφάσεις λαμβάνουν κάποια σχολικά δεκαπενταμελή συμβούλια των λυκείων για κατάληψη. Δεν δύναται, ούτε μπορεί να βασιστεί στο νόμο, ένα πολιτικό όργανο το οποίο εκδίδει διοικητικές πράξεις με έννομες συνέπειες, όπως το δημοτικό συμβούλιο και όπως εκείνο προβλέπεται να λειτουργεί στον Καλλικράτη (Ν. 3852/2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κλεισθένη (Ν.4555/2018) να προβαίνει σε τέτοιου είδους αποφάσεις. Αντ΄ αυτού θα έπρεπε η διατύπωση να είναι ως εξής: «Λήψη απόφασης για κινητοποίηση Δήμου Σάμης για την κλιμάκωση των προσπαθειών σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών μετά από πρόταση της ΠΕΔΙΝ, με τη συμβολική μορφή αποχής ή με τη μορφή λευκής απεργίας όλων των εργαζομένων στον Δήμο για τις 14.04.2021, πλην των υπηρεσιών προσωπικού ασφαλείας.» Διευκρινιστικά συμπληρώνουμε την ανωτέρω θέση μας με την ερμηνευτική προσθήκη ότι ασφαλώς κανείς εργαζόμενος δεν θα έχανε ημερομίσθιο, καθώς η κινητοποίηση αυτή θα υπείχε θέση συμβολικής αποχής καθηκόντων και όχι απεργίας με την αυστηρή έννοια του όρου. Με άλλα λόγια, η διατύπωση για «κλείσιμο» μιας δημόσιας υπηρεσίας από την ίδια δεν προβλέπεται στον νόμο, για αυτό και θα έπρεπε να επιλεχθεί ένας άλλος τρόπος έκφρασης μορφής της διαμαρτυρίας – κινητοποίησης από την ΠΕΔΙΝ και συνεπώς από το δημοτικό συμβούλιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαφωνούμε με την ανωτέρω απόφαση. Το αντίθετο.

 

Παντελής Αμούργης,

Δημ. Σύμβουλος δήμου Σάμης,

Επί κεφαλής ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ