Αγαπητό kefalonia magazine

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας των παραλιών του Δήμου από την Οικονομική Επιτροπή, όμως έχει σημασία να δούμε τι είπαν στην τοποθέτησή τους οι δημοτικοί σύμβουλοι Διονύσης Μινέτος & Νίκος Γκισγκίνης

Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος αφού επισηµαίνει ότι η ∆ηµοτική Αρχή είτε από κακό σχεδιασµό είτε από σκοπιµότητα , δεν προκήρυξε την παραχώρηση των αιγιαλών για τρία χρόνια όσα και τα χρόνια
παραχώρησης από το Υπουργείο ‘όπως είχε η παράταξη του εισηγηθεί από το 2017 στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ούτε εφάρµοσε φέτος την ΚΥΑ ως προς τις καταληκτικές ηµεροµηνίες µε συνέπειες
καταρχήν την πιθανή περίπτωση να µπουν σε περιπέτειες οι ενδιαφερόµενοι επαγγελµατίες και κατά δεύτερον να τους δηµιουργήσει αναξιοπιστία µε αποτέλεσµα την αραιή συµµετοχή τους στην δηµοπρασία (εφόσον στην συνέχεια θα τις δηµοπρατήσει η Κτηµατική) µειώνοντας συγχρόνως τα έσοδα του ∆ήµου, δηλώνει ΠΑΡΩΝ.

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι και η ∆ηµοτική Αρχή και η αντιπολίτευση βλέπουν τους αιγιαλούς ως έσοδο και όχι για την εξυπηρέτηση των πολιτών (εάν τους δηµοπρατήσει ο ∆ήµος θα έχει περισσότερο κέρδος –εάν τους δηµοπρατήσει η Κτηµατική θα κερδίσει το Υπουργείο) χωρίς να τους ενδιαφέρει εάν υπάρχει ασφάλεια (ναυαγοσώστες κ.λπ ) προσθέτοντας ότι µεγάλοι επιχειρηµατίες και µάλιστα δηµοτικοί σύµβουλοι κτυπάνε παραλίες και αυτή η οικονοµική δραστηριότητα πλέον πάει σε λίγους .Κλείνοντας προσθέτει ότι είναι αποκλειστική ευθύνη της
∆ηµοτικής Αρχής που σχεδιασµένα έβγαλε τις παραλίες δύο συν ένα χρόνο για να παίξει προεκλογικά και δηλώνει ότι η δική τους θέση είναι οι παραλίες να είναι ελεύθερες και ασφαλείς για τους πολίτες και για όλα τα παραπάνω καταψηφίζει την εισήγηση.

Δείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ το πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%955-%CE%9F%CE%A9%CE%9E?inline=true

Ο τοπικός αναλυτής