Παράταξη Ανουσάκη: Λόγω της αντιπολιτευτικής μας δράσης το Γηροκομείο αποκατέστησε τα ανθρώπινα δικαιώματα των τροφίμων -Προσπαθεί να δρα νόμιμα

Κατόπιν των επίμονων  παρεμβάσεων και ενεργειών μας με σκοπό την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των τροφίμων επιτέλους η διοίκηση του Ιδρύματος αναγκάσθηκε να κινηθεί στην κατεύθυνση της τήρησης της νομιμότητας και της απαίτησης για αναβάθμιση των υπηρεσιών προς  τους ηλικιωμένους.

Ειδικότερα:

1) Επιτρέπει  μετά από δύο και πλέον έτη τον προαυλισμό των τροφίμων!!!  κάτι που συνιστά αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους κι είμαστε περήφανοι που αυτή η απαράδεκτη κατάσταση ανατράπηκε λόγω της δικής μας δράσης.

2) Δίνει εξηγήσεις αρμοδίως για την επέκταση του κορωνοϊου στο Ίδρυμα και τον θάνατο ηλικιωμένων τροφίμων από αυτόν κάτι που το κρατούσαν “επτασφράγιστο μυστικό” και που δεν είχαν ενημερώσει την τοπική κοινωνία περί αυτού ως όφειλαν.

3) Μετέφερε επιτέςλους , έστω “και με το ζόρι”,  στο νόμιμο λογαριασμό τα τρισίμιση εκατομμύρια Ευρώ του Ιδρύματος τα οποία είχαν συνηθίσει να διαχειρίζονται ενάντια στην κείμενη νομοθεσία με αστεία επιχειρήματα και προφάσεις.

4) Κινείται με σκοπό την έκδοση άδειας λειτουργίας του Ιδρύματος κι επιτέλους αναζητά ευέλικτους διοικητικά τρόπους για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω εμείς συνεχίζουμε την πίεση   για περαιτέρω βελτιώσεις στην λειτουργία του Ιδρύματος και ζητάμε ακόμα:

1) Τον ορισμό προσώπου με την αρμοδιότητα  ελέγχου και συλλογής καταγγελιών για τυχόν φαινόμενα κακοποίησης ως ο νόμος ορίζει

2) Να σταματήσει η χρήση του Ιδρύματος ως “τολ” – αποθήκης” του Δήμου Αργοστολίου για αντικείμενα άσχετα με το σκοπό και το  καταστατικό του Ιδρύματος

Tέλος θυμίζουμε σε όλους,  γιατί κάποιοι προσποιούνται  ότι το λησμονούν, πως το σύγχρονο κτίριο του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου είναι ένα ακόμα έργο της  προηγούμενης δημοτικής αρχής και ουδεμία σχέση είχε με αυτό η παρούσα δημοτική αρχή Μιχαλάτου που “την μόνη δουλειά που είχε  επί αυτού” ήταν να εκδώσει την άδεια λειτουργίας του κι έχει φύγει σχεδόν  η θητεία της χωρίς να το  έχει επιτύχει μέχρι σήμερα !!!

 

“Δήμος Αργοστολίου: Παρόν και Μέλλον”
Επικεφαλής Νίκος Ανουσάκης