Παρίσης (απόφαση ΠΕΔ.ΙΝ): Υιοθετούμε το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Αργοστολίου για την Διαδημοτική