Παρίσης: Το 2014 θέσαμε τον Τουρισμό ως βασική μας προτεραιότητα. Και τα καταφέραμε…

Το 2014 θέσαμε τον Τουρισμό ως βασική μας προτεραιότητα. Και τα καταφέραμε…
Σήμερα, όλοι είμαστε μάρτυρες μιας πρωτόγνωρης Τουριστικής ανάπτυξης που όμοιά της δεν είχε ποτέ η Κεφαλονιά.
Όλοι ξέρουμε που έχουμε φτάσει. Δεν γυρίζουμε πίσω!

Από το fb της Ισχυρή Κεφαλονιά – Αλέξανδρος Παρίσης