Η «Επτανησιακή Πρωτοβουλία» παρέμεινε σταθερή στη δέσμευσή της να καταστεί χρήσιμη στο λαό των Ιονίων Νήσων. Οι νέες αυτοδιοικητικές και κοινωνικές συνθήκες επιβάλλουν την κινητοποίηση όλων των δυνάμεων των πολιτών, ώστε μέσα από τις αναγκαίες συνθέσεις και συνεργασίες να δημιουργηθούν οι όροι μιας καλύτερης ζωής για τους κατοίκους των νησιών μας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της αυτοδιοικητικής, περιφερειακής παράταξής μας και οι περιφερειακοί σύμβουλοι – μέλη της παράταξης (ομόφωνα), αφού έλαβαν υπόψη τις αυτοδιοικητικές θέσεις του πολιτικού φορέα, που έχει αναφορά, αποφάσισαν τα εξής:

1.Αποκλείουν κάθε ενδεχόμενο σύμπραξης, όπως προβλέπεται από το Ν. 4623/2019, της παράταξης «Επτανησιακή Πρωτοβουλία» με την παράταξη της περιφερειάρχη Ιονίων νήσων «ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ! Κάθε νησί ψηλά», σε όλη τη διάρκεια της θητείας των νέων περιφερειακών οργάνων (2019-2023).

2.Εξουσιοδοτούν τον επικεφαλής της παράταξης Αλέξανδρο Αλεξάκη να υπογράψει με την περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου πλαίσιο συνεργασίας, με  πολιτική βάση και προϋπόθεση, ότι η παράταξη διατηρεί την αυτονομία και ανεξαρτησία της, στη διαμόρφωση των αποφάσεων, καθώς και στη διαχείριση του συνόλου των θεμάτων στα οποία έχουν αρμοδιότητα η Περιφέρεια, το περιφερειακό συμβούλιο, οι επιτροπές και τα άλλα όργανά της.

3.Εξουσιοδοτούν τον επικεφαλής της παράταξης Αλέξανδρο Αλεξάκη να διαπραγματευτεί το περιεχόμενο της διαχείρισης και ευθύνης από την παράταξη, θεματικής αντιπεριφέρειας, που να περιλαμβάνει κεντρικά ζητήματα των πολιτικών αρμοδιοτήτων της περιφέρειας όπως, τα ζητήματα της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής συνοχής, της απασχόλησης, της δημιουργίας ευκαιριών για όλους και της προστασίας του περιβάλλοντος. Στους τομείς αυτούς η παράταξη «Επτανησιακή Πρωτοβουλία» κατέθεσε ολοκληρωμένες θέσεις διεκδίκησης κατά την προεκλογική περίοδο και εξέφρασε δεσμεύσεις και προτάσεις για τις οποίες θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να επιτευχθούν. Ταυτόχρονα  ο επικεφαλής θα συζητήσει τη γενικότερη συμμετοχή και συμβολή των στελεχών της παράταξης στην πρωτοβουλία αυτή, με τις δεδομένες προϋποθέσεις.

  1. Η «Επτανησιακή Πρωτοβουλία» έθεσε και θέτει ως βασικές παραμέτρους και προτεραιότητες των πολιτικών της περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο τα ζητήματα, που, κυρίως, αφορούν:
  • Στην ανάπτυξη της οικονομίας των νησιών μας σε κάθε τομέα.