Περιφέρεια: 8.000.000 ευρώ για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Κεφαλονιάς-30 εκ. σε όλα τα νησιά-Συμφωνια Υπουργου Κ. Καραμανλή και Περιφερειάρχη Ιονιων Νησων Ρόδης Κράτσα

Την προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση της πράξης «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – πρόγραμμα δράσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου κυρίως των νήσων Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Λευκάδας και Ζακύνθου», ενέκρινε στη χθεσινή συνεδρίασή του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, ύστερα από εισήγηση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Η σύμβαση, συνολικού προϋπολογισμού  30 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, είναι μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της εταιρείας  ̈ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ̈ (Ε.Ο.Α.Ε.) (δημόσιος φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο).

Η προγραμματική σύμβαση σκοπό έχει την ταχεία υλοποίηση έργων βελτίωσης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκειμένου να βελτιωθεί η οδική του ασφάλεια και να αξιοποιηθούν πόροι που έχει εξασφαλίσει η Περιφέρεια για το λόγο αυτό στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

«Ο Υπουργός Κώστας Καραμανλής είχε άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας για αξιοποίηση των μελετών της Εγνατίας Α.Ε. σχετικά, με παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο με στόχο την οδική ασφάλεια, επικαιροποίησή τους και συνεργασίας του Υπουργείου με τις υπηρεσίες της Περιφέρειάς μας για να υλοποιηθεί επιτέλους αυτό το έργο», δήλωσε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων.

Οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις, αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού της οδού, όπως επαναδιαγράμμιση, πινακίδες σήμανσης, ανακλαστήρες οδοστρώματος, γραμμική οριοσήμανση, στηθαία ασφαλείας, κλπ.

Επίσης, ανά περίπτωση, προβλέπεται συμπλήρωση – ανακατασκευή της υποδομής, όπως επισκευή φθορών οδοστρώματος, αντικατάσταση της παλαιάς επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης με νέα αντιολισθηρή, συμπλήρωση υλικού ερείσματος, καθαρισμός –μόρφωση υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου, καθαρισμός περιοχής για αύξηση 2/10ορατότητας (αποξήλωση εμποδίων και αποψίλωση ζωνών που εμποδίζουν την ορατότητα) κλπ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου στην Κεφαλλονια αναλογει η «μερίδα του λέοντος» και συγκεκριμενα 8.000.000€