Περιφέρεια: Αυτές είναι όλες οι επιχειρήσεις στα Ιόνια Νησιά που ενισχύονται από το πρόγραμμα για την πανδημία-όλες οι επιχειρήσεις που απορρίπτονται και για ποιο λόγο (απόφαση-λίστα-ποσά))

Σημερινή απόφαση της Περιφέρειας

Δείτε την εδώ