Δείτε όλες τις λεπτομέρειες στην σημερινή προκήρυξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εδώ