Περιφέρεια: Δημοπρατεί το γήπεδο Μακρυώτικων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ», με προϋπολογισμό 200.000,00 με ΦΠΑ, στις  4/4/2019.

Το συγκεκριμένο έργο συνίσταται σε τεχνικές εργασίες επιπεδοποίησης και διαμόρφωσης των κλίσεων της υφιστάμενης επιφάνειας του γηπέδου Μακρυωτίκων, επί της οποίας θα τοποθετηθεί στη συνέχεια συνθετικός χλοοτάπητας.

 
Το έργο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με Κ.Α.Ε: 04.071.9899.04.018.004.002 και τα ειδικότερα στοιχεία του διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο της ΠΙΝ καθώς και όπου και όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

.Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

  ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ