Περιφέρεια-Δήμος Αργοστολίου: 78.000 ευρώ για την επισκευή , αποκατάσταση και βελτίωση των ανοικτών γηπέδων τένις και μπάσκετ (εικόνες)

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το ΠΣ η τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφερειακής ενότητας Κεφαλληνίας,και Ιθάκης και πιο συγκεκριμένα το σημείο που προέβλεπε σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με τον Δήμο Αργοστολίου για την επισκευή , αποκατάσταση και βελτίωση των γηπέδων τένις και μπάσκετ.Η αρχική σύμβαση προέβλεπε το ποσό των 50000,00 ευρώ ,να καταβληθεί από την περιφέρεια, το οποίο διαμορφώνεται πλέον στα 78000,00. Μια σημαντική πρωτοβουλία της Περιφερειακής αρχης, η οποία θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην βελτίωση και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης μας.Η μελέτη του έργου θα συνταχθεί από τον Δήμο, ο οποίος και θα το εκτελέσει.Το χροδιαγραμμα αποπεράτωσης βάσει των εκτιμήσεων θα είναι 6 μήνες μετά την υπογραφή της προγραμματικης σύμβασης.
Από το fb του Περιφερειακού Συμβούλου Δημήτρη Σπανού