Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης, έχει μεριμνήσει για την απρόσκοπτη μετακίνηση του μαθητικού πληθυσμού στις σχολικές μονάδες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του Κορωνοϊόυ και κυρίως την ασφάλεια της υγείας των μαθητών, με σχεδιασμό νέων δρομολογίων για την μεταφορά και μόνο του μαθητικού πληθυσμού και σύμφωνα με τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Τα νέα σχολικά δρομολόγια είτε με λεωφορεία είτε με ταξί έχουν σχεδιαστεί κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού και με τις σχολικές μονάδες της Β/θμιας Εκπαίδευσης με γνώμονα και τον αριθμό των τμημάτων φοίτησης που προκύπτουν σε κάθε σχολείο βάσει των νέων συνθηκών.

Οι υπηρεσίες μας είναι σε ετοιμότητα προς επίλυση οποιασδήποτε νέας ανάγκης για μεταφορά εμφανιστεί.